Driftsstöd till dagligvarubutiker

Regering och riksdag har tidigare i år fattat beslut om att det så kallade regionala utvecklingsansvaret i Stockholms län ska gå över från länsstyrelsen till Stockholms läns landsting från och med den 1 januari 2019. Landstinget bildar då Region Stockholm. I detta uppdrag ingår bland annat frågor om näringslivsutveckling, företagsstöd, EU:s strukturfonder samt planering av infrastruktur.

Om du är intresserad av att veta mer vänder du dig till Stockholms läns landsting/Region Stockholmlänk till annan webbplats.

Vem kan få stöd?

Du kan få stöd om du är ägare till ett försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror och som

  • är beläget mer än 10 km från ett annat försäljningsställe som har ett mångsidigt utbud av dagligvaror, eller i ett skärgårdsområde utan fast landförbindelse
  • har fasta lokaler som är öppna så att kunderna kan få tillgång till dagligvaror på åretruntbasis
  • har en nettoomsättning för dagligvaror som uppgick till högst elva miljoner kronor enligt det senaste årets årsredovisning, årsbokslut eller annat liknande underlag.

Vi prioriterar försäljningsställen som är också är betydelsefulla för tillgängligheten till annan grundläggande kommersiell service.

Stödmottagaren ska som villkor för stöd åta sig att utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse. I stödbeslutet ska de närmare villkoren för tjänsten anges. Dessa ska innefatta vilket utbud av dagligvaror som ska tillhandahållas och under vilken tid som försäljningsstället ska hållas öppet.

Så här mycket kan du få i stöd

Länsstyrelsen beviljar stöd som kan uppgå till som mest 300 000 kronor per år och försäljningsställe. Frågan om stöd prövas för varje år. Stödet beräknas på försäljningsställets nettoomsättning av dagligvaror enligt följande beräkningsmodell:

Omsättning mellan 500 000 och 5 000 000 kronor

Stöd = - 33 333 + 1/15 * omsättning

Omsättning mellan 5 000 000 och 7 000 000 kronor

Stöd= 300 000

Omsättning mellan 7 000 000 och 11 000 000 kronor

Stöd= 300 000 - 0,075 * (omsättning – 7 000 000)

Så ansöker du

Ansök via e-tjänsten minansokan.selänk till annan webbplats.

För att slippa kompletteringar och onödigt lång handläggningstid bifogar du

  • Giltigt bolags-/registreringsbevis, ej äldre än ett år.

  • Företagets balans- och resultaträkning de tre senaste åren, om tillämpligt. För aktiebolag bifogas årsredovisning av motsvarande period.
  • Fullmakt om någon annan än firmatecknaren signerar ansökan. Av fullmakten måste det framgå hur länge den är giltig.
  • Uträkning som visar omsättningen av endast dagligvarorna (ej annan service) för senaste fastställda årsbokslutet.

Kontakt