Energieffektivisering

Vill du spara energi i ditt företag? Du kan få råd och hjälp i det arbetet med stöd från Energikontoret Storsthlm och Energimyndigheten.

Energikontoret Storsthlm

Energikontorets uppgift är att

  • stötta regionens energi- och klimatarbete
  • samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningsverksamheten
  • driva utvecklingsprojekt
  • informera om möjligheten att söka EU-medel
  • vara regional dialogpart till Energimyndigheten.

Läs mer på Energikontoret Storsthlms webbplatslänk till annan webbplats

Incitament för energieffektivisering

Har du ett litet eller medelstort företag, och vill veta hur du kan spara energi på ett enkelt sätt? Energimyndigheten driver sedan 2016 projektet ”Incitament för energieffektivisering”.

Inom projektet har olika hjälpmedel tagits fram för dig som vill energieffektivisera ditt företag. De kallas metodstöd. Med metodstöden kan du bland annat få hjälp med

  • hur du arbetar strukturerat med energi i företaget
  • vilka lagar och regler som gäller
  • konkreta förslag på energieffektiva åtgärder
  • hur du räknar på lönsamhet
  • hur du prioriterar dina åtgärder.

Incitament för energieffektivisering på Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Nätverk för energieffektivisering

Vill du delta i ett regionalt nätverk för energieffektivisering? Alla små och medelstora företag med en energiförbrukning på minst 1 GWh per år är välkomna att gå med. I nätverket kan du lära dig mer om energi och hur du kan minska energianvändningen i ditt företag.

Nätverk för energieffektivisering på Energikontoret Storsthlms webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt