Förmedling av stängslingshjälp upphör

Stängslingshjälpen är stängd sedan den 22 augusti eftersom det har regnat igen i hela länet. Nu växer gräset igen i de befintliga hagarna. Läget är fortfarande allvarligt med foderbrist inför vintern, men då hjälper det inte med fler beteshagar. Prioritera om möjligt att beta betesmarker så att vallar kan skördas till vinterfoder.

Så här har det gått

 • Den 24 juli upprättade vi en stängslingshjälp för att länets betesdjur snabbt skulle få tillgång till nytt bete.
 • Totalt har det kommit in 27 förfrågningar, varav 11 kom in redan första dygnet.
 • Alla erbjöds hjälp och de flesta stängslingarna blev klara inom några veckor.
 • Tillsammans har de som sökte hjälp 1187 betesdjur, varav 760 får, 214 hästar, 209 nötkreatur och 4 getter.
 • Det är runt 10 mil tillfälliga stängsel som satts upp.
 • Arbetet har utförts av 10 arbetslag med runt 250 anställda inom Naturnära jobb. Det är ett arbetsmarknadsprojekt som drivs av Skogsstyrelsen och får sina arbetsuppdrag av Länsstyrelsen.
 • Den första stängslingen startade tre dagar efter att stängslingshjälpen lanserades.
 • Stängslingshjälpen upprättades i samarbete med Skogsstyrelsen på förslag av LRF.

Upplägg, prioritering och ansvar

Mellan 24 juli och 22 augusti fanns det möjlighet att få gratis hjälp att nödstängsla för betesdjur i Stockholms län. Djurägare med foderbrist kunde anmäla sitt intresse här.

I korthet:

 • Förmedlingen av stängslingshjälp gällde endast provisoriska stängsel.
 • Djurägaren skulle själv tillhandahålla material som stolp, tråd, verktyg m.m. och vara på plats för att visa var stängslet ska dras.
 • Djurägaren behövde inte själv äga marken som ska stängslas, men ansvarade för att ha kommit överens med markägaren om att marken får betas och stängslas. Det var viktigt att välja ut betesmarker och andra marker som har foder åt betesdjur.

Skogsstyrelsen arbetsledde arbetslagen från Naturnära jobb som ryckte ut och stängslade i hela länet. Om marken låg på platser som inte kan nås med bil så var det lantbrukaren/djurägaren som sköter transporten av material och arbetslag från närmaste bilväg till stängslingsplatsen.

Länsstyrelsen samordnade stängslingshjälpen och prioriterade vad som skulle göras. Om det hade blivit väldigt många som hört av sig hade vi behövt prioritera vilka som hade störst behov och vad som ger störst effekt. Skogstyper utan tillräckligt med foder på marken prioriterades inte.

Länsstyrelsen förmedlade stängslingsuppdragen till Skogsstyrelsens arbetsledare, som kontaktade djurägaren och bokade in stängslingshjälpen.

Lantbrukaren/djurägaren ansvarade för att stolp, tråd, verktyg m.m. fanns på plats när arbetslaget kom för att stängsla. Om material saknades för att sätta upp ett provisoriskt stängsel så fick arbetslaget åka vidare till nästa. Lantbrukaren/djurägaren behövde även visa var stängslet skulle dras och hjälpa till i arbetet.

Bakgrund

Stängslingen utfördes av arbetslag inom Naturnära jobb, som är en statlig utbildnings- och jobbsatsning för att arbetssökande som är nyetablerade i Sverige eller som varit utan arbete en längre tid ska komma i arbete. Skogsstyrelsen arbetsleder arbetslagen som utbildas och tränas till jobb inom de gröna näringarna. Ett av de viktigaste målen med satsningen är att lyfta individer och göra dem förberedda inför arbetslivet. De arbetsuppgifter som görs ska vara viktiga för samhället, men annars inte bli gjorda. Målet är att de som anställs inom Naturnära jobb ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning inom gröna näringar.

Initiativet till stängslingshjälp togs av LRF och hjälpen riktades till alla djurägare i Stockholms län.

Intresseanmälan för stängslingshjälp

Formuläret är nu stängt eftersom det har regnat igen i hela länet.

Kontakt