Betesförmedling – markägare

Länsstyrelsen i Stockholms betesförmedling är en långsiktig satsning som är till för att sammanföra djurägare som söker betesmarker med markägare som har naturbetesmarker men saknar betesdjur.

Observera att det kan dröja ett tag att få svar eftersom vi behöver få in förfrågningar från andra som matchar dina önskemål tillräckligt väl. 

Formulär för markägare som kan erbjuda betesmarkVilka djur är du intresserad av? (till exempel beroende på vilken marktyp och vilka stängsel du har, flera val möjliga) * (obligatorisk)
Flerval

I vilken/vilka kommuner ligger den mark du kan arrendera ut/upplåta? * (obligatorisk)
Flerval


Ungefär hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut? * (obligatorisk)
Ungefär hur stor areal naturbetesmark kan du arrendera ut?


Vilka typer av betesmarker har du som behöver betas? (flera val möjliga) * (obligatorisk)
Flerval

Vilken sorts stängseltyper har du på betesmarken/markerna? (flera val möjliga) * (obligatorisk)
FlervalOm du har vall eller annan gräsmark att arrendera ut/upplåta för skörd, hur stor areal ungefär?
Om du har vall eller annan gräsmark att arrendera ut/upplåta för skörd, hur stor areal ungefär?


Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning? * (obligatorisk)
Söker du ett långsiktigt samarbete eller en tillfällig lösning?


Om du söker ett långsiktigt samarbete: Hur ser du på SAM-ansökan? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler än ett upplägg.
Flerval

Om du söker ett långsiktigt samarbete: Hur ser du på ersättning för arrende? Du får fler möjligheter om du kan tänka dig fler upplägg.
Flerval
Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Kontakt