Publiceringsdatum:

Eldningsförbud råder fortsatt i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 08:00 den 30 juli 2021 och tillsvidare. I och med det upphävs det tidigare beslutet om skärpt eldningsförbud.

 

There is a fire ban in Stockholm County from 8 am on July 30 2021, which will apply until further notice.

Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län. Eldningsförbudet ersätter det gällande beslutet om skärpt eldningsförbud som upphör vid samma tidpunkt.

– Vi trappar ner eldningsförbudet successivt eftersom regnen har varit väldigt lokala och inte trängt ner i backen ordentligt. Vi utvärderar brandrisken löpande tillsammans med länets räddningstjänster. De närmaste dagarnas väder får avgöra hur vi går vidare, säger Sara Gullbrandsson, tjänsteman i beredskap vid Länsstyrelsen Stockholm.

Eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna med fast bränsle (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) utanför sammanhållen bebyggelse.

Det är trots eldningsförbudet tillåtet att grilla på egen tomt, förutsatt att anordningen är utformad och placerad så att det inte finns risk för brandspridning. Det är också tillåtet att grilla på fasta grillplatser på allmän plats. Fast grillplats innebär en eldplats som är avgränsad med obrännbart material så att eld inte kan sprida sig.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Detaljerad information om eldningsförbud samt frågor och svar

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster:

Storstockholms brandförsvar Länk till annan webbplats.

Södertörns brandförsvarsförbund Länk till annan webbplats.

Brandkåren Länk till annan webbplats.

Räddningstjänsten Norrtälje Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tjänsteman i beredskap

Telefon 010-223 10 00 begär "Tjänsteman i beredskap"