Publiceringsdatum: 10 juli 2018

Eldningsförbud i Stockholms län

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Stockholms län med hänsyn till att det råder hög brandrisk i skog och mark. Fire ban throughout Stockholm County.

In English

Förbudet omfattar hela Stockholms län från och med den 10 juli 2018, klockan 13:00, och varar tills vidare.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster och innebär att alla former av öppen eld i skog och mark är förbjuden.

Förbudet omfattar även särskilt iordningställda grillplatser. Grillning på egen tomt omfattas inte.

Det är tillåtet att grilla på egen tomt i grill som är utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel upphöjd från marken. Till ”egen tomt” räknas i sammanhanget även gård till hyresrätt och bostadsrätt samt kolonilott. För att undvika missförstånd – tala med styrelsen/hyresvärden för att ta reda på vilka lokala regler som gäller.

Ha alltid släckutrustning i närheten när du grillar och släck elden/glöden i kolgrillen med mycket vatten när du har grillat klart.

Räddningstjänsterna avråder dock från grillning över huvud taget på grund av den extrema torkan.

Trangiakök och stormkök har öppen låga och omfattas av eldningsförbudet. Det är inte heller tillåtet att ta med sig en grill ut i skog och mark.

Informationsblad om eldningsförbudet, ladda ner, skriv ut och sätt upp på lämpliga platserPDF

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster:

Brandkåren Attundalänk till annan webbplats

Räddningstjänsten Norrtälje kommunlänk till annan webbplats

Storstockholms brandförsvarlänk till annan webbplats

Södertörns brandförsvarsförbundlänk till annan webbplats

In English

A fire ban is in effect for all of Stockholm county since July 10th. The fire ban means that it is forbidden to light fires outdoors. You are only allowed to use a grill/barbeque placed in your own yard.

Due to the recent dry weather conditions, the risk of forest fires is currently very high. A fire ban has therefore been deemed necessary for all of Stockholm county.

Contact your municipal fire services (kommunens räddningstjänst) for detailed information about fire risks and fire bans.

Kontakt

Tjänsteman i beredskap

Telefon 010-223 10 00 begär "Tjänsteman i beredskap"