28 nov 2019 klocka 09.30 - 12.00

Partnerskapsmöte för Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeriprogrammet

Postlådor på landsbygden

Slutet på år 2019 närmar sig och det är dags att revidera handlingsplanen för landsbygdsprogrammet samt havs- och fiskeriprogrammet inför 2020. Vi vill också passa på att informera om aktuella frågor med koppling till landsbygdsutvecklingen i länet och den gemensamma jordbrukspolitiken. Länsstyrelsen bjuder därför in till partnerskapsmöte.

Fokus under förmiddagen är bland annat:

  • Revidering av handlingsplanen och planering inför 2020.
  • Nästa år är sista året i programperioden. Vad har vi fått för pengarna?
  • Framåtblick – Vad händer med CAP efter 2020?
  • Från strategi till handling – Region Stockholm berättar om arbetet med landsbygds- och skärgårdsstrategin.

Mer information och kontakt:
Länsstyrelsen Stockholm
Sofia Ståhle
E-post: sofia.stahle@lansstyrelsen.se
Telefonnummer: 010-223 15 84

Läs hela inbjudan härPDF

NÄR: Torsdag den 28 november, kl 9:30–12:00 (frukostfika och registrering från kl 9.00).

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, lokal Royal, Regeringsgatan 66

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt