22 nov 2019 klocka 08.15 - 16.00

Det sexuella våldets tusen ansikten

Varmt välkommen till Operation Kvinnofrids konferens om sexuellt våld. Konferensen är en mötesplats för yrkesverksamma i Stockholms län att utbyta erfarenheter, samverka och ta del av forskning, arbetssätt och metoder i frågan.

Målgrupp för konferensen är chefer och personal inom kommuner, Kriminalvården, Polismyndigheten, Region Stockholm, andra myndigheter samt civilsamhällesorganisationer i Stockholms län.

Under dagen lanseras Stockholms läns nya strategi för att förebygga och bekämpa våld 2020–2027. Det årliga Kvinnofridspriset delas ut till en verksamhet som med särskilt goda insatser bidragit till arbetet mot sexuellt våld.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, Polismyndigheten, Region Stockholm, Kriminalvården, Storsthlm och Stockholms stad inom ramen för samverkansplattformen Operation Kvinnofrid.

Ladda ner inbjudan med programPDF

VAR: Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98, Stockholm

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt