12 nov 2019 klocka 09.00 - 12.00

Föräldraskapsstöd som en del av det våldsförebyggande arbetet

Vattenpöl, hopp, stövlar

Foto: Mostphotos

Nätverket för länets föräldraskapsstödssamordnare har en träff med temat våldsprevention, dit även nätverket för kvinnofridssamordnare bjuds in.

Förmiddagen kommer att bestå av presentation av forskning om barns utsatthet för våld samt diskussion om hur ni utifrån era respektive uppdrag, parallellt och tillsammans, kan arbeta för att barn ska växa upp tryggt och utan våld. Ett översiktligt program finns på nästa sida.

Syftet med träffen är att stimulera och motivera till ökad samverkan lokalt i frågor som rör föräldraskapsstöd och våld.

Välkommen!

Inbjudan med programPDF

VAR: Lustikulla Konferens & Event, Liljeholmsvägen 18 i Stockholm

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt