10 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

Utbildningsdag för kursledare i webbkurs heder (tillfälle 1)

Välkommen till en utbildningsdag om hur du kan leda kompetenshöjande gruppträffar med stöd av den nya webbkursen om hedersrelaterat våld och förtryck, webbkursheder.se.

Grundkunskap om hedersrelaterat våld och förtryck är nödvändig för att kunna identifiera utsatta och arbeta förebyggande. Kunskapen behöver delas med kollegor och vara en av utgångspunkterna för den dagliga verksamheten, bemötande och rutiner. Webbkursheder.se är framtagen med syftet att utgöra ett verktyg för kollegialt lärande i grupp och ge en kunskapsgrund för att utveckla verksamheter för att bättre kunna förebygga hedersrelaterat våld och identifiera utsatta. Du som kursledare får på utbildningsdagen även en kursledarhandledning som utgör ett stöd för genomförandet av gruppträffarna.

Kursen hålls även den 24 oktober, du väljer ett av dessa tillfällen.

SYFTE: Ge deltagarna kunskap om hur kompetenshöjande gruppträffar kan genomföras med hjälp av webbkursheder.se. Deltagarna kommer även att få fördjupad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.

MÅLGRUPP: Yrkesverksamma som har i uppdrag att kompetensutveckla kollegor inom socialtjänst, skola och förskola om hedersrelaterat våld och förtryck.

VAR: Skansens festvåning

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 okt 2019

Kontakt