20 sep 2019 klocka 08.45 - 15.30

Studieresa för fårägare i Stockholms län

får

Foto: Christina Fagergren

Under dagen besöker vi Östanviks Gård och Malma Gård som ligger i Värmdö kommun i Stockholms län.

Vi träffas i Stavsnäs i god tid innan klockan 9 då båten går ut till Östanviks Gårdlänk till annan webbplats. Det är ett skärgårdslantbruk med entreprenad, gårdsbutik och stuguthyrning som drivs av Stina Molander och Per Fjärdhäll. De har 50 Gotlandstackor samt nötkreatur och höns. Fårens och nötkreaturens främsta uppgift är naturvård. De odlar potatis och grönsaker samt vallfoder till djuren. Gården drivs ekologiskt och arrenderas av skärgårdsstiftelsen.

Här äter vi lunch som förbokas vid anmälan nedan. Det går även bra att ta med egen matsäck/fika.

På eftermiddagen besöker vi Malma Gårdlänk till annan webbplats, som drivs av Maria och Anders Wågberg. De har 120 tackor med lamm varav de flesta är korsningstackor av rasen Suffolk/Texel som betäcks med en Dorsetbagge, men även en liten grupp med Gutetackor. De har även prövat en Dorperbagge. De arbetar med djurproduktion på naturbete och har även 180 nötdjur. Under årens lopp har de restaurerat och återställt 350 hektar åker- och betesmark. De odlar till största delen sitt eget foder. På gården finns ett slakteri (byggt 2016) och köttet säljs i butik och i deras webbshop.

Vi beräknar att vara klara cirka klockan 15.30.

Medverkande från Länsstyrelsen: Åsa Pettersson, kursansvarig och Ylva Berry, sakkunnig på betesfrågor.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Om studieresor för fårägare

Studieresan ingår i ett samarbetsprojekt som handlar om fårskötsel och lammproduktion mellan länen i Mälar-Hjälmarregionen.

Studieresor går även i följande län:

  • Södermanland 3 oktober: Besök en större besättning med 900 tackor samt en gård med nya och gamla byggnader för får och en gårdsbutik.
  • Uppsala 9 oktober: Besök en ekogård med gårdsbutik och en ny fårras som satsar på skinn, ull och kött, samt besök på ett företag med karderi och butik som tar emot ull.
  • Västmanland okt/nov: Besök på gård med gårdsbutik och försäljning av avelsdjur där vi bland annat pratar om elitlamm. Besök på slakteri samt på Viltskadecenter där vi pratar om rovdjur och stängsel.
  • Örebro okt/nov: Tre besök där vi bland annat tittar på byggnader, olika inriktningar av lammproduktion och vidareförädling av ull och skinn.

Se respektive länsstyrelses webbplats och kalender för mer information. 

VAR: Östanviks Gård och Malma Gård, Värmdö kommun. Samling i Stavsnäs.

KOSTNAD: 500 kronor exkl. moms. Faktureras i efterhand.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 sep 2019

Kontakt