10 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

Hållbar offentlig Upphandling och Tillgänglighet

Vapendetalj grön

Under dagen får vi information om stöd och arbetssätt från Upphandlingsmyndigheten, Kammarkollegiet, Myndigheten för delaktighet och funktionsrätt Sverige. Vi får också lära oss att arbeta utifrån standarden för tillgänglighet under ledning av FUNKA.

Hur ska vi kravställa för att uppnå hållbarhet i offentlig upphandling, med fokus på tillgänglighet? Vilka krav ska eller bör ställas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv?

En dag för dig som arbetar med offentlig upphandling och för dig som har ett samordnande/strategiskt hållbarhetsuppdrag i offentlig förvaltning.

Ur programmet

  • Upphandlingsmyndigheten deltar och berättar om stödet till offentliga myndigheter, med särskilt fokus på tillgänglighet.
  • Kammarkollegiet deltar och beskriver bland annat hur de arbetar inför kravställningen i en upphandling och om hur de följer upp hållbarhetskraven i sina ramavtal.
  • Myndigheten för Delaktighet berättar om sin verksamhet och sitt uppdrag inom området upphandling.
  • Funktionsrätt Sverige berättar om ett case som baseras på verkligheten och input av forskningen.
  • Funka håller i en workshop utifrån standarden EN 301 549 och om hur man konkretiserar kraven utifrån Appendix B (tabell för utvärdering om hur kraven påverkar olika användargrupper).

Välkommen!

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, lokal Grand

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 26 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt

Birgitta Hart Carpenter

Utvecklingsledare