21 aug 2019 klocka 14.00 - 16.00

Informationsträff: Förlängning av uppehållstillstånd för studier enligt nya gymnasielagen

Vapendetaljer orange

Snart är det dags för många att ansöka om en förlängning av uppehållstillståndet för gymnasiestudier . Det väcker en rad frågor om vilka villkor som måste vara uppfyllda för att få förlängt uppehållstillstånd.

Under juli till och med september 2018 kunde ensamkommande unga vuxna ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier även om de tidigare hade fått avslag på sin asylansökan. För de som fick bifall på sin ansökan gäller uppehållstillstånd i 13 månader. Därefter ska man ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att slutföra sin utbildning.

I syfte att ge information och möjlighet att ställa frågor bjuder Länsstyrelsen in till en informationsträff med Migrationsverkets regionala expert Annica Ring.

Målgrupp för träffen är representanter för kommuner, myndigheter och civilsamhället.

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, lokal Grand

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 aug 2019

Kontakt