21 maj 2019 klocka 08.00 - 10.00

INSTÄLLT: Bebyggelsestrukturer – dialogmöte 2

Flygbild över Svedmyra, Stockholm

Foto: Mostphotos

Observera att Bebyggelstrukturer – dialogmöte 2 den 21 maj tyvärr är inställt. Vi återkommer snarast med nytt datum.

Grön BoStad Stockholm bjuder vid fem tillfällen in regionala aktörer till dialog om hur planeringsprocesser på regional och kommunal nivå kan samverka för att bidra till ett hållbart och integrerat samhällsbyggande. Välkommen till det andra mötet!

Dialogmöte 2 har rubriken En transportsnål fysisk planering – nya sätt att samplanera bostäder och infrastruktur. Sofia Eckersten från KTH är en av talarna.

Det övergripande temat för de fem dialogmötena är Bebyggelsestrukturer – för ett hållbart och integrerat samhällsbyggande. Vi de här tillfällena kommer vi bland annat att prata om:

  • Styrning, policy och ekonomi – hur ser förutsättningarna ut för att arbeta på nya sätt för att möta våra hållbarhetsutmaningar?
  • Organisation, samverkan och ledarskap – hur samordnas processer och lagstiftning i syfte att skapa förutsättningar för ett helhetsperspektiv inom samhällsplanering?

Kommande dialogmöten sker den 4 juni, 18 juni och 3 september. Separat anmälning sker till respektive tillfälle.

Målgrupp

Seminarieserien vänder sig till dig som är tjänsteman och arbetar med fysisk planering inom offentlig sektor i Stockholmsregionen.

EU-flagga, Europeiska regionala utvecklingsfonden

VAR: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

KOSTNAD: Ingen avgift. Vi bjuder på vegetarisk frukost.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 maj 2019

Anmäl dig här

Kontakt