03 sep 2019 klocka 08.00 - 10.00

Bebyggelsestrukturer – dialogmöte 5

Flygbild över Svedmyra, Stockholm

Foto: Mostphotos

Grön BoStad Stockholm bjuder vid fem tillfällen in regionala aktörer till dialog om hur planeringsprocesser på regional och kommunal nivå kan samverka för att bidra till ett hållbart och integrerat samhällsbyggande. Välkommen till det femte mötet!

Dialogmöte 5 har rubriken Vägen framåt och vad händer nu? och är ett uppsamlande seminarium med paneldiskussion. Berit Brokking Balfors, professor vid KTH, är moderator.

Det här tillfället är det femte och sista dialogmötet i seminarieserien.

Det övergripande temat för de fem dialogmötena har varit Bebyggelsestrukturer – för ett hållbart och integrerat samhällsbyggande, där vi bland annat pratat om:

  • Styrning, policy och ekonomi – hur ser förutsättningarna ut för att arbeta på nya sätt för att möta våra hållbarhetsutmaningar?
  • Organisation, samverkan och ledarskap – hur samordnas processer och lagstiftning i syfte att skapa förutsättningar för ett helhetsperspektiv inom samhällsplanering?

Målgrupp

Seminarieserien vänder sig till dig som är tjänsteman och arbetar med fysisk planering inom offentlig sektor i Stockholmsregionen.

EU-flagga, Europeiska regionala utvecklingsfonden

VAR: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

KOSTNAD: Ingen avgift. Vi bjuder på vegetarisk frukost.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 aug 2019

Kontakt