18 jun 2019 klocka 08.00 - 10.00

Bebyggelsestrukturer – dialogmöte 4

Flygbild över Svedmyra, Stockholm

Foto: Mostphotos

Grön BoStad Stockholm bjuder vid fem tillfällen in regionala aktörer till dialog om hur planeringsprocesser på regional och kommunal nivå kan samverka för att bidra till ett hållbart och integrerat samhällsbyggande. Välkommen till det fjärde mötet!

Dialogmöte 4 har rubriken Energiplanering – hur gör man för att omsätta klimat- och energimål i praktiken? Vincent Wretling från KTH är en av talarna.

Det övergripande temat för de fem dialogmötena är Bebyggelsestrukturer – för ett hållbart och integrerat samhällsbyggande. Vi de här tillfällena kommer vi bland annat att prata om:

  • Styrning, policy och ekonomi – hur ser förutsättningarna ut för att arbeta på nya sätt för att möta våra hållbarhetsutmaningar?
  • Organisation, samverkan och ledarskap – hur samordnas processer och lagstiftning i syfte att skapa förutsättningar för ett helhetsperspektiv inom samhällsplanering?

Kommande dialogmöte sker den 3 september. Separat anmälning sker till respektive tillfälle.

Målgrupp

Seminarieserien vänder sig till dig som är tjänsteman och arbetar med fysisk planering inom offentlig sektor i Stockholmsregionen.

EU-flagga, Europeiska regionala utvecklingsfonden

VAR: Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm

KOSTNAD: Ingen avgift. Vi bjuder på vegetarisk frukost.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 jun 2019

Kontakt