30- 03 sep okt klocka 08.00 - 17.00

Regional samverkanskurs 2019

Vapendetaljer orange

Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen bjuder Länsstyrelsen in till Regional samverkanskurs (RSK) som genomförs tillsammans med företrädare för Region Stockholm, Polisen, Haninge kommun och regionens kommunala räddningstjänster.

Kursen är en del i Samverkan Stockholmsregionens utbildnings- och övningsprogram som syftar till att skapa förmåga för samhällsaktörer att hantera störningar, olyckor och kriser genom effektiv samverkan.

Syftet med kursen är att ge representanter för samhällsviktiga funktioner möjlighet att öva samverkan i spelform. Målet är att deltagarna efter kursen ska ha ökat sin generella förmåga att samverka vid större olyckor och kriser.

Den vänder sig till personal med nyckelbefattningar i samordnande eller inriktande roll inom egen organisation, till exempel: försvarsmakten, sjukvården, SOS Alarm, räddningstjänsten, Länsstyrelsens krishanteringsorganisation, Polisen, trafikaktörer, kommuner och andra samverkande organ.

Utbildningen är intensiv och genomförs under fyra dagar i internatform, med kvällsaktiviteter. Den bygger till stor del på erfarenhetsutbyte deltagarna emellan, så vi ser det som angeläget med ett så brett kursdeltagarunderlag som möjligt och vi välkomnar därför även aktörer från den privata marknaden.

Deltagarantalet är begränsat till cirka 30 personer. Det är därför bara ett visst antal per yrkesområde som tilldelas plats på kursen.

Du får besked om du blir uttagen till kursen under vecka 23 (preliminär tid). Besked kommer också att lämnas till dem som inte kommer med på kursen denna gång.

Välkommen med din anmälan!

Ladda ner inbjudan som pdfPDF

VAR: Utö, Stockholms skärgård

KOSTNAD: 8 000 kronor (exklusive moms)

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 maj 2019

Kontakt