20 mar 2019 klocka 09.00 - 11.30

Öppet forum för boendeplanering

Vapendetalj blå

Välkommen till vårens Öppet forum för boendeplanering. Vid detta tillfälle kommer vi presentera resultat från årets bostadsmarknadsenkät

Är det fortfarande underskott på bostäder i länets alla kommuner? Hur många bostäder planeras under 2019 och 2020? Det är några av de frågor som du får svar på. Ett särskilt nedslag görs i kommunernas svar vad gäller bostadssituationen för nyanlända. Vi kommer också få en genomgång av hur sociala frågor hanteras i detaljplaneringen i länet.

Presentationerna genomförs av studenter som läser samhällsplanering vid Stockholms universitet.

Dagen avslutas med en utblick om bostadsbehoven i Stockholmsregionen i ett 2050-perspektiv.

Öppet forum arrangeras tillsammans med Region Stockholm.

Hämta inbjudan och programPDF

Välkommen!

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 mar 2019

Kontakt