09 jan 2019 klocka 09.00 - 15.00

Fåråret (Västmanland)

får

Hur ska du tänka när du planerar ditt fårår? Under den här dagen kommer djurhälsoveterinär Ulrika König från Gård & Djurhälsan att fokusera på viktiga händelser under fåråret samt att hjälpa alla deltagare att göra en egen produktionsplan.

Planen utgår från när lamningen ska ske och planerar in händelser som vaccination, träckprovtagning, avvänjning av lamm, klippning medmera. Vi diskuterar även viktiga aspekter kring fårens utfodring och hur man skyddar sig mot sjukdomar vid inköp av nya djur.

Anmälan

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Om kursen

Kursen ingår ett samarbetsprojekt mellan länen i Mälar-Hjälmar regionen, projektet innehåller en serie med åtta träffar och en studieresa i varje län. Träffarna har olika teman och alla handlar om fårskötsel och lammproduktion.

Kursen går även i följande län:

  • Stockholm den 14 januari
  • Södermanland den 15 januari
  • Uppsala den 28 januari
  • Örebro den 28 augusti

Se respektive länsstyrelses webbplats och kalender för mer information.

VAR: Ransta Nära bygdegård, söder om Sala

KOSTNAD: Kursen kostar 300 kr exklusive moms. Två fika och en lunch à 165 kr förbeställer du vid anmälan och betalar sedan på plats.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 02 jan 2019

Kontakt