07 dec 2018 klocka 08.30 - 12.00

Partnerskapsmöte för Landsbygds- samt Havs- och fiskeriprogrammet

Pimpelfiske

Foto: Heidi Sjöberg

Partnerskapet för Landsbygdsprogrammet samt Havs- och fiskeriprogrammet välkomnas till ett möte där vi bland annat kommer att få ta del av lägesrapporter från den regionala livsmedelsstrategin och arbetet med den framtida gemensamma jordbrukspolitiken samt havs- och fiskepolitiken.

Tid: Fredagen den 7 december, klockan 9.00–12.00. Kaffe och smörgås serveras från 8.30.

Plats: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Royal.

Mötets innehåll

  • Rapporter från året som gått inom Landsbygdsprogrammet respektive Havs- och fiskeriprogrammet.
  • Aktuella uppdateringar i den regionala handlingsplanen.
  • Lägesrapport från arbetet med den regionala livsmedelsstrategin.
  • Lägesrapport om arbetet med den framtida gemensamma jordbrukspolitiken samt havs- och fiskepolitiken inför nästa strukturfondsperiod. Med Eva Henriks Humble från Näringsdepartementet och Ulrika Geber från Länsstyrelsens arbetsgrupp.

Mer information och kontakt: Sofia Ståhle, e-post: sofia.stahle@lansstyrelsen.se,
tfn: 010-223 15 84.

Anmälan

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Royal

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 03 dec 2018

Kontakt