12 nov 2018 klocka 09.30 - 16.00

Mat, dryck och måltider
– kulturarv och traditioner i Stockholms län

Foto: Karoline Jönsson

Länsstyrelsen Stockholm bjuder in till en inspirerande dag med föreläsningar, kunskapsutbyte och diskussioner om Stockholms läns kulinariska arv och hur man utifrån historien kan skapa koncept, intresse och engagemang kring måltider och livsmedelsprodukter.

Vi riktar oss till er som vill starta-, driver- eller arbetar i små företag på landsbygden i Stockholms län, exempelvis inom livsmedelsförädling, restaurang, café eller annan livsmedelsrelaterad besöksverksamhet. Tillhör du inte målgruppen, men är intresserad så kan du få möjlighet att delta i mån av plats. 

Under dagen kommer Maria Malmlöf, författare till inspirationsskriften Platsens Smaker, att presentera vad man producerade och åt i äldre tider fram till idag. Vi diskuterar hur man bygga försäljningen av en produkt genom ett koncept och att berätta en historia som kan skapa minnesvärda upplevelser för kunden eller besökaren.

Stockholms län har länge fungerat som en inkörsport till nya kulinariska upplevelser. Tillsammans med andra specifika förutsättningar för matproduktion har det format vårt läns kulinariska arv. Skriften Platsens Smaker ger en ingång i historien och kulturarvet kring mat och matproduktion i Stockholms län och kan användas som en inspirationskälla för att ta tillvara äldre traditioner och för att utveckla nya produkter.

Lokal och regional mat är intressant både för den som bor på en plats och för dem som kommer dit på besök. Lokal mat och kulinariska regioner kan därför vara en möjlighet för dig med livsmedelsrelaterad verksamhet på landsbygden.

Välkomna!

 

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

VAR: Länsstyrelsen i Stockholms län, Regeringsgatan 66, plan 4, Stockholm

KOSTNAD: Seminariet är kostnadsfritt. Lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika kostar 110 kr + moms. Avgiften för maten faktureras deltagaren.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 09 nov 2018

Kontakt