09 nov 2018 klocka 10.00 - 15.00

Hur förhindrar vi att ensamkommande barn försvinner? (tillfälle 1)

Vad kan du göra i ditt arbete för att förhindra att ensamkommande barn försvinner? Vill du utbyta erfarenheter och idéer samt bidra till ett gemensamt lärande i syfte att förebygga försvinnanden. I den här workshoppen ger vi dig möjlighet att hitta lokala aktörer att samarbeta med för att förstärka skyddet runt barnen. Välkommen!

Barn och unga som lever utanför samhällssystemen riskerar att utsättas för brott och exploateras. Ett barns försvinnande måste alltid tas på allvar.

De senaste åren har aktörer i Stockholms län arbetat med att ta fram rutiner och arbetssätt för att förhindra att ensamkommande barn hamnar utanför samhällets insatser. En regional samverkansplan har tagits fram i syfte att vägleda aktörer, både i att förhindra att barn försvinner och när ett barn har försvunnit. Samverkansplanen är utgångspunkten i denna workshop.

Workshoppen riktar sig till yrkesverksamma som möter ensamkommande barn i sitt arbete, till exempel inom socialtjänsten, boenden, överförmyndarnämnd, gode män, elevhälsan och landstinget. Målgruppen är också myndigheter som Polisen och Migrationsverket samt civilsamhällsaktörer med verksamhet för ensamkommande barn.

Workshoppen hålls vid tre tillfällen för olika regionala områden:
norrort den 9 november, Stockholms stad den 26 november och Södertörn den 5 december. Anmäl dig i den mån det är möjligt till det tillfälle för det geografiska området där du arbetar. Varje tillfälle har en egen anmälningssida i vårt kalendarium.

Tid: Klockan 10.00–15.00. Vi bjuder på fika, lunch sker på egen hand och till egen kostnad.

Plats: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand.

Mer information och frågor: Amir Hashemi-Nik, utvecklingsledare Länsstyrelsen, amir.hashemi-nik@lansstyrelsen.se.

Inbjudan som pdf.PDF

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, plan 4, lokal Grand

KOSTNAD: Ingen kostnad (vi bjuder på fika, lunch på egen hand)

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 nov 2018

Kontakt