30 nov 2018 klocka 08.30 - 12.00

Med gemensamma krafter kan vi få slut på våld mot äldre

Vapendetalj blå

Välkommen till en kunskapsintensiv och interaktiv workshop med fokus på våld mot äldre.

Syftet med workshoppen är att

  • få fördjupad forskningsbaserad kunskap kring våld mot äldre
  • utforska möjligheter och förutsättningar för samverkan mellan kommun samt hälso- och sjukvård med avseende våld mot äldre
  • dela erfarenheter, reflektioner och uppfattningar kring hur vi på bästa sätt synliggör och uppmärksammar våld mot äldre.

Under dagen kommer vi att få lyssna på:

  • Anna Conzen, chef för enheten för social utveckling vid Länsstyrelsen Stockholm
  • Åsa Witowski, verksamhetschef vid Nationellt centrum för kvinnnofrid
  • Eva Sundborg, forskare vid Karolinska institutet

Klockan 8.30–9.00 är det registrering och kaffe serveras. Efter worshoppen bjuds den som önskar på lunch. Ange i anmälan nedan om du vill delta.

Inbjudna är verksamhetschefer och samordnare vid akademiska vårdcentraler, socialchefer eller motsvarande i länets kommuner, Storsthlm, verksamhetschefer vid närakuter i SLL, verksamhetschefer FOU med inriktning äldre, närsjukvårdschef och rehabchef.

Länsstyrelsen Stockholm genomför workshoppen i samarbete med FOU med inriktning äldre och SLL.

För mer information: Katarina Edlund, utvecklingsledare Länsstyrelsen, katarina.edlund@lansstyrelsen.se

Ladda ner inbjudan som pdf här.PDF

Anmälan

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Klarabergsviadukten 90, Kapitel 8, lokal Ängsö

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 nov 2018

Kontakt