05 nov 2018 klocka 10.00 - 16.00

Erfarenhetsinsamlande möte inför framtagandet av en regional friluftsstrategi

friluftslivsevent

Den 5 november bjuds kommunala representanter i Stockholms län in till ett erfarenhetsinsamlande möte för fånga upp kommunernas styrkor, utmaningar, behov och visioner när det gäller arbetet med friluftsliv.

 

Seminariet är ett första steg i framtagandet av en regional friluftsstrategi baserad på regionens behov och visioner.

Inbjudna till mötet är kommunala friluftssamordnare, friluftsstrateger, fritidssamordnare, naturvårdare, ekologer, förvaltare eller chefer med ansvar för friluftsliv samt kommunala anställda som arbetar med naturturism verksamma i Stockholms län. Vi ser även gärna att andra kommunrepresentanter som bär med sig olika perspektiv, även hos kommuner som inte har något samlat funktionsansvar kring friluftsfrågorna, deltar.

Mötet startar kl. 10.00, med registrering kl 9.45, och dagen avslutas kl. 16.00.

Vi bjuder på fika samt enklare lunch.

Vi värdesätter oerhört ert deltagande på detta erfarenhetsinsamlande möte som fyller en viktig funktion i att lägga grunden till arbetet med att ta fram en friluftsstrategi baserad på regionens behov och visioner.

Väl mött den 5 november!

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, Lokal Royal 4 tr

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 okt 2018

Kontakt