17- 18 okt 2018 klocka 08.30 - 13.00

Samhällets beroende av livsmedel och det samhällsviktiga perspektivet

Matmarknad på Hötorget i Stockholm. Foto: Christina Fagergren.

Länsstyrelsen Stockholm och Livsmedelsverket bjuder in till ett 1,5-dagars seminarium om livsmedelsförsörjning vid en kris, med workshop om livsmedel och samhällsviktig verksamhet.

Livsmedelssystemet är ett geografiskt utspritt system där produktion, förädling, distribution och konsumtion sker på olika ställen. Systemet är bland annat beroende av transporter, tekniska system och tillgång på el, bränsle, processhjälpmedel och insatsvaror för att flödena ska fungera.

Sveriges livsmedelsproduktion har minskat kraftigt sedan inträdet i EU och idag är ungefär hälften av den mat vi äter importerad. Samtidigt har vi avvecklat beredskapslagren och våra system för försörjningsberedskap.

Om en kris skulle inträffa får vi förlita oss på det som går att få tag på via butikerna. De lager som finns hos dagligvaruhandeln och storköksgrossister räcker grovt uppskattat till 1–2 veckors försörjning av befolkningen.

Förutsättningar för att kunna upprätthålla försörjningsförmågan i landet vid en eventuell kris är till exempel lagerhållning, internationella samarbeten, avtal och ransonering. På det lokala planet är tillgång till butiker avgörande. Storkök, hemtjänst och producenter behöver planera för elavbrott och hushållen för sin egen beredskap. Det är även viktigt att kommunerna inkluderar livsmedelsförsörjningen i sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser.

Syftet med dagarna är att fördjupa kunskaperna om beroendet av livsmedel och beskriva dagens situation. Tanken är även att skapa en samsyn kring samhällsviktig verksamhet, med koppling till livsmedel, inom länet.

Målgrupp

Säkerhetssamordnare och kostchefer i kommuner eller motsvarande inom Landstinget i Stockholms län. Övriga som önskar delta kan anmäla detta till Länsstyrelsen, som då gör en bedömning utifrån intresse och tillgång på plats.

Innehåll

Dag 1, klockan 8.30–16.00

En kunskapshöjande dag med fokus på:

  • Försörjningsförmåga, krisberedskap och civilt försvar – roller och ansvar.
  • Erfarenheter från lantbruket, livsmedelsföretagen, det offentliga köket och handeln.
  • Hur ser du på din roll i samhället?

Dag 2, klockan 8.30–13.00

Workshop med fokus på livsmedel och samhällsviktig verksamhet.

Seminariet anordnas på Ersta Konferens & Hotell, Erstagatan 1 K i Stcokholm.

Ladda ner inbjudan med programPDF

VAR: Ersta Konferens & Hotell, Erstagatan 1K, Stockholm

KOSTNAD: Ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 okt 2018

Kontakt