12 okt 2018 klocka 00.00 - 00.00

Landskapets biologiska kulturarv i planeringen, skötsel och förvaltning

Äppelblommor

Välkommen till ett heldagsseminarium om landskapets biologiska kulturarv i planeringen, skötsel och förvaltning.

Detta är ett av flera kunskapshöjande seminarier inom ramen för Länsstyrelsens satsning på tidig kommundialog för att särskilt uppmärksamma det landskapsantikvariska perspektivet. Nu har turen kommit till det biologiska kulturarvet, dess skötsel och förvaltning. Seminariet är också en del av länsstyrelsens regeringsuppdrag om regional handlingsplan för Grön infrastruktur.

Seminariet vänder sig i första hand till i länet verksamma kommuntjänstemän som arbetar med fysisk planering och grönplanering, och i mån av plats välkomnar vi även andra intresserade.

Vi hoppas kunna erbjuda inspirerande föredrag med erfarna och kunniga föredragshållare från bland andra Programmet för odlad mångfald, Stockholms universitet och Statens fastighetsverk.

Obs! Anmälan öppnar efter sommaren.

VAR: Ekebyhovs slott, Ekerö, och Lovö/Kärsö

KOSTNAD:

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 sep 2018

Kontakt