12 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

Landskapets biologiska kulturarv i planeringen, skötsel och förvaltning

Äppelblommor

Välkommen till ett heldagsseminarium om biologiskt kulturarv, dess funktioner och värden samt hur vi kan arbeta för mer långsiktigt fungerande ekosystemtjänster relaterade till kunskap om historisk markanvändning.

Länsstyrelsen bjuder i samarbete med Ekerö kommun in dig som arbetar med fysisk planering och skötsel/förvaltning till ett seminarium med intressanta föredrag kring biologiskt kulturarv med föredragshållare från myndigheter, forskarvärlden och praktiker.

Vi får möjlighet att träffa och lyssna till en rad erfarna tjänstemän som på olika sätt arbetar med landskapsperspektiv med fokus på biologiskt kulturarv. Målet är att ge kommuner och andra planerande aktörer inspiration och användbar kunskap i det vardagliga arbetet med fysisk planering samt planering och prioritering av skötsel och förvaltning.

Dagen är en kunskapshöjande insats inom ramen för tidig planeringsdialog som primärt riktar sig till planerare, markförvaltare och skötselansvariga i länets kommuner. Det är också en åtgärd till följd av det aktuella regeringsuppdraget om Grön infrastruktur.

Eftersom deltagarantalet är begränsat till 70 personer förbehåller vi oss rätten att prioritera platser för deltagare från länets kommuner i första hand. Efter att anmälningstiden gått ut (28 september) får du besked om du har fått en plats.

Programmet för dagen samt information om föredragshållarna finns att ladda ner här.PDF

Mer information och frågor: Ylva Othzén, ylva.othzen@lansstyrelsen.se och Eva Waldén Selin, eva.walden.selin@lansstyrelsen.se.

Anmälan

VAR: Ekebyhovs slott, Ekerö, och Lovö/Kärsö

KOSTNAD: Seminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på fika och lunch. Vid avanmälan efter 5 oktober eller uteblivet deltagande debiterar vi 500 kr per person. Du kan överlåta din plats till någon annan utan kostnad.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 28 sep 2018

Kontakt