25- 26 okt 2018 klocka 09.00 - 16.00

Att leda en riskmedveten organisation inom området våld i nära relation

Vapendetaljer orange

Välkommen att anmäla dig till en unik utbildning med fokus på
att leda en lärande och riskmedveten organisation som främjar samsyn och samarbete inom området våld i nära relationer.

Målgrupper för utbildningen är chefer till första linjens chefer inom:

  • Vuxenstöd (inklusive relationsvåldsteam eller motsvarande)
  • Barn och ungdom
  • Familjerätt

För att kommunen/sdf ska få ut så mycket som möjligt av utbildningen är det önskvärt att chefer från alla ovan nämnda områden deltar. Max antal per kommun/sdf är fyra.

Programinnehåll 25–26 oktober

Presentation: Vad vet vi om våldsutsatta barn, unga och vuxnas behov och vad behövs för att säkerställa en vårdkedja av stöd och skydd för den enskilde?

Hur kan vi skapa en lärande organisation och dra lärdomar av vårt arbete?

Att skapa en trygg organisation och rusta kollegor/medarbetare i arbetet med högriskärenden där det finns våld i nära relationer.

Hur kan vi stärka analys versus intuition i vårt arbete.

Utbildningen leds av Linn van Bruggen, licensierad utbildare i Signs of Safety, och Ann Gardeström, konsult inom socialtjänst, handledare. Båda har lång chefserfarenhet inom socialtjänsten.

Ladda ner programmetPDF

Välkomna att anmäla er!

Utvärdering

Vi vill gärna ta del av vad du tyckte om utbildningen ”Att leda en lärande och riskmedveten organisation som främjar samsyn och samarbete inom området våld i nära relation” den 25-26 oktober.

Vår förhoppning är att utbildningsdagarna har gett inspiration och stöd till ditt ledarskap när det gäller att främja samsyn och samarbete inom området våld i nära relationer.


Var utbildningen relevant med avseende på innehåll? * (obligatorisk)
Grade
Bestäm en gradering för varje delfråga
  1 Inte alls 2 3 4 5 Helt och hållet
Ditt omdöme

Var balansen mellan process i grupp och föreläsande lagom och relevant? * (obligatorisk)
Var balansen mellan process i grupp och föreläsande lagom och relevant?Anser du att utbildningen hade ett pedagogiskt upplägg? * (obligatorisk)
Anser du att utbildningen hade ett pedagogiskt upplägg?

VAR: Hotel C Stockholm, Vasaplan 4

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri. Ej meddelad frånvaro debiteras med 1000 kr.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 18 okt 2018

Kontakt