29 aug 2018 klocka 09.00 - 15.00

Kurs om fårens utfodring (Västmanland)

Vad behöver jag veta för att utfodra mina tackor rätt?

Under den här dagen kommer Theo de Braver från Gård & Djurhälsan att berätta mer om fårens foderbehov och olika fodermedel samt andra ämnen kopplade till foder som till exempel foderstater, tillväxt, slaktmognadsbedömning och hullbedömning.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Frågor: Kontakta Malin Nilsson 010-224 43 64 eller Maria Bergman 010-224 83 39.

Kursen ingår ett samarbetsprojekt mellan länen i Mälar-Hjälmarregionen. Projektet innehåller en serie med åtta träffar och en studieresa i varje län. Träffarna har olika teman och alla handlar om fårskötsel och lammproduktion.

Kursen går även i följande län:

Uppsala den 13 augusti

Södermanland den 15 augusti

Stockholm den 27 augusti

Örebro den 28 augusti

Se respektive länsstyrelses webbplats och kalender för mer information.

VAR: Björksta bygdegård, öster om Västerås

KOSTNAD: Kursen kostar 300 kr exklusive moms. Fika och lunch finns till självkostnadspris och förbeställes vid anmälan och betalas sedan på plats.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 aug 2018

Kontakt