29 aug 2018 klocka 09.00 - 15.00

Kurs om fårens utfodring (Västmanland)

Vad behöver jag veta för att utfodra mina tackor rätt?

Under den här dagen kommer Theo de Braver från Gård & Djurhälsan att berätta mer om fårens foderbehov och olika fodermedel samt andra ämnen kopplade till foder som till exempel foderstater, tillväxt, slaktmognadsbedömning och hullbedömning.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Frågor: Kontakta Malin Nilsson 010-224 43 64 eller Maria Bergman 010-224 83 39.

Kursen ingår ett samarbetsprojekt mellan länen i Mälar-Hjälmarregionen. Projektet innehåller en serie med åtta träffar och en studieresa i varje län. Träffarna har olika teman och alla handlar om fårskötsel och lammproduktion.

Kursen går även i följande län:

Uppsala den 13 augusti

Södermanland den 15 augusti

Stockholm den 27 augusti

Örebro den 28 augusti

Se respektive länsstyrelses webbplats och kalender för mer information.

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskydd

VAR: Björksta bygdegård, öster om Västerås

KOSTNAD: Kursen kostar 300 kr exklusive moms. Fika och lunch finns till självkostnadspris och förbeställes vid anmälan och betalas sedan på plats.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 aug 2018

Kontakt