13 aug 2018 klocka 09.00 - 15.00

Kurs om fårens utfodring (Uppsala)

Vad behöver jag veta för att utfodra mina tackor rätt?

Under den här dagen kommer Theo de Braver från Gård & Djurhälsan att berätta mer om fårens foderbehov och olika fodermedel samt andra ämnen kopplade till foder som till exempel foderstater, tillväxt, slaktmognadsbedömning och hullbedömning.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kursen ingår i ett samarbetsprojekt mellan länen i Mälar-Hjälmarregionen. Projektet innehåller en serie med åtta träffar och en studieresa i varje län. Träffarna har olika teman och alla handlar om fårskötsel och lammproduktion.

Kursen går även i följande län:

Södermanland den 15 augusti

Stockholm den 27 augusti

Örebro den 28 augusti

Västmanland den 29 augusti

Se respektive länsstyrelses webbplats och kalender för mer information.

VAR: Bergsbrunna bygdegård, Uppsala

KOSTNAD: Kursen kostar 300 kr exklusive moms, fika och lunch till självkostnadspris.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 06 aug 2018

Kontakt