10 jul 2018 klocka 15.30 - 19.30

Dagens och framtidens jordbruk - studiebesök på Hånsta Östergärde

Foto: Kjell Sjelin

Kjell och Ylwa Sjelin har brukat gården Hånsta Östergärde norr om Uppsala ekologiskt i 30 år. ”Ekologisk odling är bäst”, säger Kjell, ”men hur kan det bli ändå bättre?”

Under besöket berättar Kjell och Ylwa om driften av gården och delar med sig av sina tankar om dagens och framtidens lantbruk. Vi gör en rundvandring på gården och tittar Agroforestry med alléodlingen, demonstrationsodlingen, skogsträdgården med mera. Vidare ser vi på flyttbara systemen för djurhållning.

Förutom att odla spannmål och bedriva djurhållning med flyttbara väderskydd deltar de sedan många år i olika forskningsprojekt med syfte att minska jordbrukets klimatpåverkan. Fokus ligger på grödval och odlingsteknik till exempel odling av perenna livsmedelsgrödor. Där finns en demonstrationsodling med cirka 150 olika fleråriga växter för livsmedelsproduktion, till exempel piplök, sibirisk ärtbuske och lungrot.

Dag och tid: Tisdagen den 10 juli klockan 15.30 till cirka 19.30.

Plats: Hånsta Östergärde, Vattholma, Uppsalalänk till annan webbplats

Anmälan: Anmäl dig senast den 5 juli. Anmäld dig i första hand i formuläret på Länsstyrelsen i Västmanlands webbplatslänk till annan webbplats, under rubriken "Anmäl dig här". I andra hand kan du ringa till Länsstyrelsens växel, telefonnummer 010-224 94 06 (öppettider 8.00–16.00). OBS! På webbplatsen ska varje person anmälas var för sig med en unik epost-adress.

Mer information och deltagarlista för samåkning kommer att skickas ut med epost efter sista anmälningsdag. Ange i din anmälan om du inte vill vara med på deltagarlistan.

Vänligen respektera sista anmälningsdatum! Vid för få deltagare kan aktiviteten komma att ställas in.

Vägbeskrivning: Gården ligger cirka 20 km norr om Uppsala. Detaljerad vägbeskrivning skickas ut efter anmälan. De som önskar samlas på Brunnby för samåkning i egna bilar.

Fika: Kostnad 50 kr per person. Fika beställs till alla som anmäler sig.

Frågor? Kontakta Gunnel Wikander. Skicka e-post eller ring 010-224 93 74.

VAR: Hånsta Östergärde, Vattholma, Uppsala.

KOSTNAD: 50 kronor för fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 jul 2018

Kontakt