07 sep 2018 klocka 13.00 - 14.30

Tidiga insatser för asylsökande – praktiska tips vid ansökan av statsbidraget

Vapendetalj grön

Den andra utlysningen för statsbidraget Tidiga insatser för asylsökande är öppen till den 17 september. Under seminariet kan du bolla din projektidé med andra och ställa frågor.

Länsstyrelsen bjuder in till ett seminarium där du som vill söka medel kan bolla din projektidé med andra och få möjlighet att ställa praktiska frågor kopplat till ansökan. Syftet med seminariet är att du som sökande ska få möjlighet att förfina din projektidé och få bra förutsättningar för att skriva en ansökan.

Vad är tidiga insatser för asylsökande

Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande över 18 år. Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Tidiga insatser omfattar verksamhet som har till syfte att främja målgruppens kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsofrämjande insatser.

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, lokal Draken

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 31 aug 2018

Kontakt