26- 27 sep 2018 klocka 09.00 - 16.00

Att utreda våldsutsattas behov med stöd av FREDA bedömningsmetoder

Vapendetaljer orange

Syftet med utbildningen är att få redskap att utreda våldsutsattas behov av stöd och skydd, inklusive att genomföra riskbedömning samt säkerhetsplanering.

Utbildningens omfattning

Tre heldagar: 26–27 september och 23 oktober

Målgrupp

Socialsekreterare som utreder våldsutsattas behov samt skyddat boende som utför socialtjänst. Deltagarna förväntas ha kunskaper om våld i nära relationer och dess mekanismer.

Programinnehåll

  • Lagstiftning
  • Sammanfattning vad är våld i nära relationer och våldets konsekvenser
  • Vad kan ingå i en utredning?
  • Nyttan med standardiserade bedömningsinstrument
  • FREDA beskrivning och farlighetsbedömning - Att göra en riskbedömning och säkerhetsplanering

Kursen varvas med teori, praktiska övningar med fallbeskrivningar.

Utbildare är Eveliina Sinisalo och Linn Moser Hällen, ARVIN UTBILDNING

Det finns 70 platser. Kommun/sdf kan anmäla tre personer. Skyddat boende kan anmäla två personer.

 

Läs om hur Länsstyrelsen hanterar personuppgifter: www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Courtyard by Marriott, Rålamshovsleden 50

KOSTNAD: Utbildningen är kostnadsfri. Ej meddelad frånvaro debiteras med 1 000 kronor.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 sep 2018

Kontakt