27 sep 2018 klocka 09.00 - 16.00

Evidens i skolan - för ökad trygghet och studiero

Vapendetalj blå

Friends och Länsstyrelsen i Stockholm bjuder in till en heldagskonferens den 27e september om evidens i skolan.

Trots stora satsningar och mycket arbete för ett främjade klimat i skolan minskar inte den psykiska ohälsan bland barn och unga. Vi ser inte heller att barns utsatthet för kränkningar och mobbning minskar.

Stora resurser läggs på olika åtgärder när problem väl uppstått medan jämförelsevis lite resurser läggs på att göra något åt orsakerna bakom problemen. Länsstyrelsen i Stockholm och organisationen Friends bjuder därför in till en dag med fokus på förebyggande arbete samt utvärdering av olika metoder och arbetssätt i skolan.

Syftet med dagen är blad annat att diskutera den befintliga forskningen och dess resultat, men också att ge deltagarna verktyg att bedöma vilka olika områden som behöver prioriteras och vilka insatser som då har störst sannolikhet att nå resultat.

Se hela programmet och anmäl dig på Friends webbplatslänk till annan webbplats

VAR: Birger Jarl Conference, Tulegatan 8, Stockholm

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 sep 2018

Kontakt