21 sep 2018 klocka 08.30 - 11.30

Bostäder för funktionsnedsatta

Vapendetalj blå

Välkommen till ett seminarium som uppmärksammar problematiken med kommunernas bristande planering av bostäder för funktionsnedsatta. Under förmiddagen deltar representanter från Socialstyrelsen, Riksförbundet FUB och Autism- och Aspergerförbundet.

Kommunerna har ett ansvar att tillhandhålla bostäder med särskild service till personer med funktionsnedsättning. Om en kommun inte kan erbjuda en bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan sanktionsavgifter utdömas.

Under många år har länets kommuner uppgett att de har svårigheter med att få fram lämpliga bostäder till denna grupp. I årets Bostadsmarknadsenkät uppger 20 av länets kommuner att de har underskott på gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning. 16 kommuner har underskott på servicebostäder.

Ladda ner inbjudan med programPDF

VAR: Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, Lokal: Grand

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 sep 2018

Kontakt