25 sep 2018 klocka 09.00 - 12.00

Riskhantering i kommunernas planering

Vapendetalj grön

Seminariet vänder sig till aktörer i Stockholms län som arbetar med översikts-, detaljplanering och strategisk planering av farligt godstransporter. Vi välkomnar även dig som arbetar med riskfrågor i planeringen inom kommunal räddningstjänst eller som riskkonsult inom detta område.

Programmet innehåller bland annat:

  • Genomgång av aktuella vägledningar för kommunerna.
  • Länsstyrelsens arbete med risk- och säkerhetsfrågor som berör kommunernas översikts- och detaljplaner.
  • Länsstyrelsens nya rekommendationer för hantering av Skyfall och risken för översvämning.
  • Goda exempel på kommunernas hantering av risk- och säkerhetsfrågor i samhälls- och fysisk planering.

Vi bjuder på smörgås och frukt.

Välkommen

Tatjana Joksimović
Planchef, Länsstyrelsen Stockholm

VAR: Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, Stockholm. Lokal Grand.

KOSTNAD: Seminariet är kostnadsfritt.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 sep 2018

Kontakt