14 jun 2018 klocka 13.15 - 15.15

Tidiga insatser för asylsökande – utlysning av statsbidrag

Vapendetaljer orange

Den andra utlysningen av statsbidraget "Tidiga insatser för asylsökande" har öppnat! Länsstyrelsen bjuder in till ett informativt seminarium om den aktuella utlysningen.                  

Under seminariet kommer vi att gå igenom ansökningsförfarandet, vikten av att nå målgruppen, årets prioriteringar, projektlogik med mera. Tanken är att bistå sökande organisationer med vägledning för att skriva bra ansökningar.

Det kommer att finnas utrymme för frågor.

Om statsbidraget

Med "tidiga insatser för asylsökande" avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande över 18 år eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. 

Syftet med insatserna är att påskynda etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull. Tidiga insatser omfattar verksamhet som har till syfte att främja målgruppens kunskaper i svenska, kunskaper om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden samt hälsofrämjande insatser.

VAR: Lokal Royal, Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66

KOSTNAD: ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 13 jun 2018

Kontakt