29- 30 aug 2018 klocka 00.00 - 00.00

Samverkan på riktigt i förebyggande arbete och analys

Vapendetaljer orange

Målgrupp för konferensen är inbjudna kommunala strateger och samordnare med ansvar för preventionsfrågor, exempelvis mot ANDT, brott, våld eller för föräldraskapsstöd och folkhälsa. Även kommunala kontaktpersoner för Stockholmsenkäten välkomnas dag 1. 

Observera att denna aktivitet vänder sig till personligt inbjudna kommunala strateger och samordnare. Antalet platser är begränsat.

VAR: Stockholm

KOSTNAD: ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt