01- 04 okt 2018 klocka 00.00 - 00.00

Regional samverkanskurs på Utö

Samverkan Stockholmsregionen logo

Inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen bjuder Länsstyrelsen in till en regional samverkanskurs (RSK) som genomförs i samverkan med företrädare för Landstinget, Polisen region Stockholm, Tyresö och Haninge kommuner samt regionens kommunala räddningstjänster.                        

Kursen är en del i Samverkan Stockholmsregionens utbildnings- och övningsprogram som syftar till att skapa förmåga för samhällsaktörer att hantera störningar, olyckor och kriser genom effektiv samverkan.

God beredskap att hantera större händelser och kriser bygger på en effektiv samverkan i vardagen. Flera samhällsaktörer i Stockholms län utvecklar tillsammans genom Samverkan Stockholmsregionen kontinuerligt förmågan att samverka genom samordnad planering och koordinerade beslut. Syftet med kursen är att ge representanter för samhällsviktiga funktioner möjlighet att öva samverkan i spelform.

Målet är att deltagarna efter kursen ska ha utvecklat en generell förmåga att samverka vid större olyckor och kriser.

Praktisk information

2018 års regionala samverkanskurs genomförs i oktober månad på Utö. Kursen är intensiv och genomförs under fyra dagar i internatform, med kvällsaktiviteter.

Den vänder sig till personal med nyckelbefattningar i samordnande eller inriktande roll inom egen organisation, till exempel.

  • Försvarsmakten
  • Sjukvården
  • SOS Alarm
  • Kommunal räddningstjänst
  • Statlig räddningstjänst
  • Länsstyrelsens krishanteringsorganisation
  • Polismyndigheten
  • Kommuner
  • Andra samverkande organ

Även deltagare från privata aktörer är välkomna

Utbildningen bygger bland annat på erfarenhetsutbyte eleverna emellan, så vi ser det som angeläget med ett så brett kursdeltagarunderlag som möjligt och vi välkomnar därför deltagare från privata aktörer.

Begränsat deltagarantal

Deltagarantalet är begränsat till 28–35 personer. Det är därför bara ett visst antal per yrkesområde som tilldelas plats på kursen.

Kostnader

Kostnad per deltagare: 8 000 kr (exklusive moms).

Kostnaden avser boende (delad stuga med eget sovrum), måltider samt båttransport mellan Årsta brygga och Utö. Fakturering sker efter genomförd kurs.

Deltagarnas respektive hemmaorganisation står för arbetstid och reskostnader till och från Årsta brygga samt för eventuella traktamenten och andra kostnadsersättningar. 

Kursledare

Staffan Gröndahl, Länsstyrelsen Stockholm.

Anmälan

Senast den 30 juni behöver vi din anmälan.

Kursledningen eftersträvar en jämn fördelning av deltagare från olika aktörer varför en uttagning kommer att ske.  Särskild kallelse sänds ut per e-post till de uttagna, preliminärt under vecka 29.

Vid förhinder för anmäld deltagare accepteras ersättare från samma organisation. Vid hel avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kostnaden för kost, logi och båttransport. (Debitering kan utebli om kursledningen hittar ersättare.)

Välkommen med din anmälan!

VAR: Utö

KOSTNAD: 8 000 kr (exklusive moms)

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 jun 2018

Kontakt