19 jun 2018 klocka 13.00 - 17.00

Fältvandring i humleodling

Välkommen på en tur bland fyra nyanlagda humlegårdar för att se odlingsförsök, planterings- och uppbindningsteknik samt smaka på resultatet av ett bryggtest med en gammal svensk klon.

Humlegårdarna har olika syften och kommit olika långt. Vi planerar att besöka odlingar på Linnés Hammarby, Krusenberg, Villinge humlegård samt Linnés Sävja. Vi planerar att åka i egna bilar mellan platserna (inom 20 km). På sista stället erbjuds fika samt enkel ölprovning.

Målgrupp: Lantbrukare och trädgårdsföretagare i Stockholms län, Uppsala län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands län som planerar eller redan bedriver ekologisk odling. I mån av plats är deltagare (som tillhör målgruppen) från andra län också välkomna

Medverkande: Kirsten Jensen, rådgivare från Västra Götaland, Hans-Björn Eriksson guidar Hammarby,  Linnes Sävja och Villinge samt Örjan Berglund visar SLU-projektet i Krusenberg.

Obs! Begränsat antal platser. Mer information skickas till de anmälda någon dag innan fältvandringen.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

VAR: Vi träffas vid Linnés Hammarby, utanför Uppsala

KOSTNAD: 100 kr för fika och enkel ölprovning.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 14 jun 2018

Kontakt