27 sep 2018 klocka 09.00 - 16.00

Evidens i skolan – för ökad trygghet och studiero

Vapendetalj blå

Notera datumet i din kalender! Mer information kommer inom kort.

Den 27 september arrangerar Länsstyrelsen en heldagskonferens om att förebygga den psykiska ohälsan i skolan, om utvärdering av olika metoder och om arbetssätt i skolan.

Trots stora satsningar och mycket arbete för ett främjade klimat i skolan ökar den psykiska ohälsan bland barn och unga. Vi ser inte heller att barns utsatthet för kränkningar och mobbning minskar.

Stora resurser läggs på olika åtgärder när problem väl uppstått medan jämförelsevis lite resurser läggs på att göra något åt orsakerna bakom problemen. Länsstyrelsen i Stockholm och organisationen Friends bjuder därför in till en dag med fokus på förebyggande arbete samt utvärdering av olika metoder och arbetssätt i skolan.

Syftet med dagen den 27 september är blad annat att diskutera den befintliga forskningen och dess resultat, men också att ge deltagarna verktyg att bedöma vilka olika områden som behöver prioriteras och vilka insatser som då har störst sannolikhet att nå resultat.

Målgrupp för konferens är professionella som arbetar med skolutvecklingsfrågor, exempelvis skolledare, huvudmän, samordnare, elevhälsopersonal i Stockholms län.

Mer information om lokal och hur du anmäler dig kommer senare.

Varmt välkommen!

Ladda ner en förhandsinbjudan som pdfPDF

VAR: Stockholm

KOSTNAD: ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt