12 jun 2018 klocka 09.15 - 14.30

Workshop: Barn försvinner!

Ensamkommande barn

Delregional workshop för dig som möter ensamkommande barn.   

Många ensamkommande ungdomar försvinner ur våra mottagningssystem. Senaste årens lag- och regeländringar bidrar till att antalet försvinnanden ökar och barnen riskerar att hamna i utsatthet och exploateras.

Vill du utbyta erfarenheter och idéer och bidra till ett gemensamt lärande i syfte att förebygga försvinnanden? Vi ger dig en möjlighet att hitta lokala aktörer att samarbeta med. 

Hämta inbjudan med programPDF

Utgångspunkt för gruppövningar och diskussioner är den regionala samverkansplanenPDF och metodstödet På flykt och försvunnenPDF.

Workshopen hålls för aktörer i Södertörnsområdet. Andra är välkomna att anmäla sig i mån av plats.

VAR: Xenter, Utbildningsvägen 3, Tumba

KOSTNAD: ingen avgift

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 jun 2018

Kontakt