31 maj 2018 klocka 09.00 - 15.00

Får på bete – beteskurs i Ransta

får på bete

Snart är det dags för en ny betessäsong. Till denna träff på temat bete kommer Ulrika König och Theo de Braver från Gård & Djurhälsan.                       

Under dagen hanteras frågor som: Vad är ett bete? Hur ska man betesplanera? Hur mycket kan ett lamm växa på bete? Vilka är de vanligaste parasiterna? Vi kommer även prata om olika typer av stängsel.   

Fika och lunch finns till självkostnadspris. Det förbeställs vid anmälan och betalas av deltagaren på plats.

Kursen är den andra i ett samarbetsprojekt mellan länen i Mälar-Hjälmar regionen. Projektet innehåller en serie med åtta träffar och en studieresa i varje län. Träffarna har olika teman och alla handlar om fårskötsel och lammproduktion.

Kursen går ävn i Örebro län den 7 maj, Södermanlands län den 8 maj, Uppsala län den 21 maj samt i Stockholms län den 23 maj. Se respektive länsstyrelses hemsida för mer information.

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

VAR: Bygdegården Nära, Ransta, söder om Sala

KOSTNAD: 300 kronor exklusive moms

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 23 maj 2018

Kontakt