31 maj 2018 klocka 08.30 - 12.00

Trygghets­undersökningar i Stockholms län

Vapendetalj blå

Välkomna till halvdag kring trygghetsundersökningar i Stockholms län.

Vad säger resultaten?

  • Vad betyder bortfallet?
  • Vad gör Länsstyrelsen, Polisen och Stockholms stad?
  • Möjliga användningsområden för kommuner med flera.

Lyssna på Länsstyrelsens Gunhild Graseman, analytiker, Polismyndighetens Peter Lindström, kriminolog och Niklas Roth, Stockholm stad, projektledare trygghetsskapande frågor.

Målgrupp

Kommunala samordnare, chefer och verksamhetsutvecklare i kommun, lokalpolischefer, kommunpoliser, verksamhetsutvecklare inom polisregion Stockholm (VSA, enhet verksamhetsstyrning och styrning).

Tid och plats

Den 31 maj 2018, klockan 9.00-12.00. Kaffe och smörgås från 8.30.
Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66, våning 4, Stockholm. Lokal: Grand.

Anmälan är nu stängd.

Ökad otrygghet

Allt fler känner oro i Stockholms län, det framgår av de medborgarundersökningar som Länsstyrelsen Stockholm har gjort sedan 2011. Den ökande otryggheten märks vid flera olika sammanhang och platser, samt i konsekvenser som att allt fler länsbor avstår fån aktiviteter på grund av rädsla att utsättas för brott.

Stora skillnader

Av den senaste undersökningen 2017 framgår även att det finns mycket stora skillnader mellan olika kommuner och stadsdelar i länet, liksom mellan olika åldersgrupper, kön och andra bakgrundsfaktorer. Den 31 maj presenteras resultat från Länsstyrelsen i Stockholms rapport om trygghet och otrygghet i länet. Rapporten inklusive tabellbilagor på kommun och stadsdelsnivå erbjuds.

Vilka svarar och vilka svarar inte på våra trygghetsundersökningar?

I de flesta urvalsundersökningar som genomförs nu för tiden är det vanligt att många av de som tillfrågas inte vill medverka. Faktum är att andelen som svarar på frågorna ofta är en minoritet av samtliga tillfrågade. Av den anledningen är det synnerligen viktigt att det genomförs så noggranna bortfallsanalyser som möjligt för att få en bild av vilken betydelse detta har för våra slutsatser om trygghet.

Ett sådant arbete genomförs för närvarande inom ramen för Stockholms stads och polisregion Stockholms trygghethetsundersökning 2017, där 55 procent av de tillfrågade medverkade. Resultaten från den analysen kommer att redovisas vid denna träff. Särskilt fokus kommer att läggas på möjliga åtgärder för att få fler tillfrågade att faktiskt svara på våra frågor. 

Välkommen!

VAR: Länsstyrelsen i Stockholm, Regeringsgatan 66, våning 4. Lokal: Grand

KOSTNAD: 0

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 24 maj 2018

Kontakt