Jobba hos oss

Här får du veta vad Länsstyrelsen Stockholm gör som myndighet, och vad som kännetecknar oss som arbetsgivare. Möt några av våra medarbetare när de berättar vad de tycker är bäst med att jobba på Länsstyrelsen.

Citat: "Här finns en rolig mix av kompetenser och personligheter" Anders Eidborn, Miljöhandläggare. Ett porträtt av Anders.

Allt för Stockholms län

Tillsammans tar vi ansvar för helheten

Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten, hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.

Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. Vi behöver ofta göra avvägningar mellan olika intressen. Länets bästa är alltid i fokus när vi fattar beslut, gör kontroller, hanterar tillstånd, fördelar statliga stöd, ger råd och genomför projekt.

På regeringens uppdrag bidrar vi också till att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag!

Genom en trygg arbetsmiljö, ständigt lärande och förståelse för olika perspektiv rustar vi oss inför morgondagen. Vår styrka är vår förmåga att ställa om när förutsättningarna förändras – alltid med ansvar för helheten och länets bästa.

Sök lediga jobb hos oss

"Det bästa med mitt jobb är att ..."

Här berättar några medarbetare vad de uppskattar mest med att arbeta på Länsstyrelsen Stockholm.

Syntolkad filmversion: "Det bästa med mitt jobb är att..." Länk till annan webbplats.

Vad gör Länsstyrelsen?

Titta på filmen som berättar om Länsstyrelsens Stockholms uppdrag och ansvar.

Vi hjälper varandra

Vårt jobb är utmanande. Och det är inspirerande. Vi är kollegor som hjälper, berikar och kompletterar varandra. Hos oss fyller alla en viktig roll och det finns alltid någon att fråga.

Tillsammans tar vi ansvar för helheten.

En utvecklande arbetsplats

Det är allmänbildande att jobba på Länsstyrelsen. Här finns experter inom många olika sakområden som arbetar tillsammans, gör avvägningar och samordnar olika samhällsintressen. Vi delar med oss av vår kompetens, både i interna och externa sammanhang.

Förmåga att ställa om

Länsstyrelsen har många olika uppdrag, och de kan förändras snabbt. Varje år får vi en rad nya uppdrag från regeringen. Vid kriser blir många av våra medarbetare involverade i stabsarbetet. Här får du verkligen chans att lära dig hur samhället fungerar. Vi utmanas till att ständigt se helheten genom att se saker ur flera olika perspektiv.

Din lust och förmåga att snabbt ställa om och arbeta i nya sammanhang kommer till sin rätt här.

Kompetens med häpnadsväckande bredd

Vi har en unik bredd i vår verksamhet. Hos oss finns kompetenser inom många olika sakområden.

Den ena dagen beslutar vi om skyddsjakt på varg samtidigt som vi godkänner en ny översiktsplan, minskar risken för samhällsstörningar, inventerar ståtliga gamla ekar och skyndar på klimatomställningen – för att nästa dag räkna valsedlar!

Bidra till samhällsnytta för hela länet

Vår gemensamma uppgift är att se hela bilden och göra skillnad för livet här idag och för kommande generationer.

Genom att väga samman olika perspektiv, hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor. På regeringens uppdrag bidrar vi också till att nationella mål får genomslag i vårt län.

Hälsosam livsstil

Som arbetsgivare vill vi skapa förutsättningar så att alla kan utföra sitt arbete på bästa sätt. Våra egna hälsoinspiratörer coachar oss till rörelse och hälsa.

För att underlätta för föräldrar undviker vi tidiga och sena möten. Och genom att utveckla mer flexibla arbetssätt och villkor värnar vi balansen i vår vardag. Du deltar gratis i olika hälsofrämjande aktiviteter som Länsstyrelsen anordnar, till exempel olika föredrag, jogginggrupp, körsång och innebandy.

Vi tar ansvar som arbetsgivare

Länsstyrelsen erbjuder dig:

 • Flexibla arbetstider.
 • Kontor centralt i city, med Kungsgatans puls utanför porten.
 • Möjlighet att arbeta upp till 50 procent av arbetstiden på annan plats än kontoret (Verksamhetens behov och krav styr vilka arbetsuppgifter som kan utföras på distans.)
 • Lång semester: 28, 31 eller 35 dagar beroende på ålder.
 • Några lediga halvdagar per år i samband med röda dagar.
 • En friskvårdstimme i veckan på betald arbetstid.
 • Friskvårdsbidrag på totalt 2 500 kronor per år. För den som är anställd del av året gäller 210 kronor per månad.
 • Föräldrapenningstillägg (10 procent) utöver föräldrapenningen som Försäkringskassan betalar ut.
 • Möjlighet att arbeta deltid till dess att barnet fyllt 12 år.
 • Subventionerad ersättning för läkarbesök och läkemedel.
 • Rökfri arbetstid.
 • Friskvård.
 • Förmåner och villkor för statligt anställda (Arbetsgivarverket) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Michael Frejd, brottsförebyggande samordnare

Enheten för social utveckling

Mina arbetsuppgifter:
Jag och mina kollegor är med och utvecklar det brottsförebyggande arbetet, både i vårt län och nationellt. Jag ger bland annat kommuner praktiknära stöd i deras arbete.

Bakgrund:
Jag är utbildad socionom. Senare har jag också studerat ungdomspedagogik, entreprenöriellt lärande, samhällsentreprenörskap med mera.

Sofie Norrgård, planhandläggare

Enheten för bostäder och fysisk planering

Mina arbetsuppgifter:
Jag granskar kommunernas förslag till detaljplaner i olika skeden i planprocessen, för att samordna statliga och regionala intressen. Jag ger även tillsynsvägledning till kommunernas byggnadsnämnder. På enheten jobbar vi med stadsplanering på olika nivåer och har återkommande dialoger med kommunerna i länet.

Bakgrund:
Jag har en kandidat i kulturgeografi och en master i samhällsplanering.

Emma Kasiga, tillsynshandläggare

Enheten för tillsyn

Mina arbetsuppgifter:
Jag jobbar främst med tillsyn av stiftelser. Det innebär att jag kontrollerar att stiftelser förvaltas på ett korrekt sätt enligt stiftelselagen, förordningar och föreskrifter. Jag ger råd till stiftelsers styrelser och förvaltare, ibland komplexa tolkningsråd, och förordnar även revisorer, styrelseledamöter och förvaltare.

Bakgrund:
Jag är ekonom med inriktning på företagsekonomi och har lång erfarenhet av revisorsarbete.

Jonatan Fogel, projektledare

Enheten för landsbygdsutveckling

Mina arbetsuppgifter:
Jag driver projekt inom den blå och gröna näringen. Bland annat arbetar jag med Stockholms läns skogsstrategi, med att bredda konsumtionen av fiskarter samt med andra projekt som har koppling till mat, som Stockholmsmåltiden.

Bakgrund:
Efter många år i restaurangköken valde jag att vidareutbilda mig till agronom, med inriktning på landsbygdsutveckling.

Linn Knutmejer, miljöhandläggare

på enheten för miljöskydd

Mina arbetsuppgifter:
Jag arbetar med tillsyn av verksamheter som hanterar och lagrar farliga ämnen som innebär risker för hälsa, säkerhet och miljö, så kallade Sevesoverksamheter. Jag har även börjat jobbat med tillståndsprövningar av miljöfarliga verksamheter.

Bakgrund:
Jag har en geovetenskaplig examen, med inriktning geokemi.

Länsstyrelsen i Stockholms län är, som arbetsgivare och verksamhet, mån om att skapa möjligheter för praktikanter, studenter och ungdomar. Många är också intresserade av att praktisera hos oss, vilket vi är glada för. Dessvärre kan vi bara ta emot ett fåtal av alla som söker praktik.

Praktik för nyanlända och personer med funktionsnedsättning

Vi prioriterar just nu praktikanter från programmen för nyanlända samt personer med funktionsnedsättning. Där samarbetar vi med Arbetsförmedlingen. Är du intresserad av den typen av praktik? Ta i så fall kontakt med din handläggare på Arbetsförmedlingen.

Webbplatsen Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Praktik under utbildning och examensarbete

Vill du göra en intresseanmälan till praktik kopplad till din utbildning eller examensarbete kan du göra det på sidan Intresseanmälan praktik Länk till annan webbplats..

Där får du beskriva din inriktning och omfattning på praktiken/examensarbetet och när den/det är tänkt att äga rum. Om vi ser att vi kan bidra med kvalificerade uppgifter under praktiken/examensarbetet hör vi av oss till dig.

Av försäkringsskäl kan vi bara ta emot praktikanter som anvisas av Arbetsförmedlingen eller utbildningssamordnare där du som söker är försäkrad.

Länsstyrelsen blev framröstad som den mest attraktiva och hållbara arbetsgivaren av Naturvetarnas medlemmar 2023, för andra året i rad.

Kontakt

Enheten för HR

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss