Affärsutvecklingscheckar

Ny ansvarig myndighet

Regering och riksdag har tidigare i år fattat beslut om att det så kallade regionala utvecklingsansvaret i Stockholms län ska gå över från länsstyrelsen till Stockholms läns landsting från och med den 1 januari 2019. Landstinget bildar då Region Stockholm. I detta uppdrag ingår bland annat frågor om näringslivsutveckling och företagsstöd.

Det statliga stödprogrammet Affärsutvecklingscheckar/Brexitcheckar är en del av det ansvar som tas över av landstinget/Region Stockholm i samband med årsskiftet. Det innebär att Länsstyrelsen Stockholm inte längre kommer att ha ansvar för programmet.

Om du är intresserad av att veta mer vänder du dig till Tillväxtverketlänk till annan webbplats eller Stockholms läns landsting/Region Stockholmlänk till annan webbplats.

Kontakt