Nedsättning av pengar

Du kan sätta ned pengar om du till exempel är skyldig pengar till någon som vägrar ta emot betalningen, eller om du inte kan avgöra vem som ska ha pengarna. Ansök om nedsättning av pengar hos Länsstyrelsen.

Om du är skyldig en person pengar kan du i vissa fall sätta ned pengarna hos Länsstyrelsen. Din skuld anses då vara betald.

Vad krävs för att jag ska kunna sätta ned pengar?

För att du ska kunna sätta ned pengar behöver sista betalningsdagen ha passerat. Utöver det behöver något av följande krav uppfyllas:

 • Den du är skyldig pengar vägrar att ta emot betalningen.
 • Du kan inte betala på grund av den du är skyldig pengar inte går att hitta, har en sjukdom eller av andra orsaker som beror på den du är skyldig pengar.
 • Du vet inte vem du är skyldig pengar
 • Två eller flera kräver dig på pengar och du kan inte avgöra vem av dem som ska ha pengarna.

Viktigt att veta om nedsättning av pengar

Du kan bara sätta ned pengar om det är mottagaren som är orsaken till att du inte kan betala. Du kan inte sätta ned pengar om du till exempel är oense med en hantverkare om hur mycket som du ska betala för en viss tjänst eller om du har köpt en felaktig vara.

Hur gör jag för att sätta ned pengarna?

En ansökan om nedsättning av pengar består av två delar. Du ska skicka in en ansökan till Länsstyrelsen och betala in pengarna du vill sätta ned. Vi kan inte fatta beslut om nedsättning innan du har gjort båda delarna.

 • Ansök om nedsättning
  För att sätta ned pengar du är skyldig en person fyller du i en ansökan och skickar den till Länsstyrelsen.

Av din ansökan ska det framgå

 • minst en giltig grund för nedsättning av pengar
 • storleken på det belopp som ska betalas
 • borgenärens namn och adress (om den är känd)
 • om du förbehåller dig rätten att återta beloppet eller inte.

Bestämmelser om nedsättning av pengar finns i lagen (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet.

Ansökan skickar du till

Länsstyrelsen i Stockholms län

Enheten för förvaltning, deponeringar

Box 22067

104 22 STOCKHOLM

 • Betala in pengarna
  Betala in det belopp du vill sätta ned.

  Vid det första inbetalningstillfället - ange ditt organisationsnummer eller personnummer och namn i betalningsmeddelandet (till exempel ”012345-6789, Aktiebolag AB”).

  Om du vill fortsätta att sätta ned din skuld - ange förfallodatum och det ärendenummer du fick vid den första nedsättningen (till exempel ”208-2010-300, oktober”).

Inbetalning av deposition

Pengarna sätter du in på Länsstyrelsens bankgiro 850-7121.

 • Meddela den eller de du är skyldig pengarna
  Du måste själv meddela den eller de du är skyldiga pengar varje gång du sätter ned pengar. Om du inte gör det kan du bli skyldig att ersätta den eller de personer som du är skyldig pengar för eventuell förlust till följd av försummelsen.

Kontakt

Enheten för förvaltning