Naturvårdsinsatser

Ska du starta ett lokalt projekt inom naturvård eller vattenvård? Då kan du söka stöd för det.

Miljöinvestering – stängsel mot rovdjur

Vill du skydda dina betande tamdjur? Du kan få stöd för att sätta upp stängsel mot rovdjur.

Stängsel mot rovdjur

Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer

Du kan söka stöd för att bidra till lokal utveckling av natur- och kulturmiljöer. Stödet ska bidra till utveckling av attraktiva boendemiljöer, främja friluftsliv och rekreation och besöksnäringen.

Utveckling av natur- och kulturmiljöer

Stöd till restaurering av betesmarker och slåtterängar

Har du en betesmark eller slåtteräng som är i behov av restaurering? Då kan du söka stöd för åtgärden. Här söker du också stöd för engångsröjning av betesmark och slåtteräng för att du sedan ska kunna söka miljöersättning för den.

Restaurering av betesmarker och slåtterängar

Stöd till lokala naturvårdssatsningar (LONA)

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet till statligt bidrag för icke vinstdrivande projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Lokala naturvårdsinsatser

Kontakt