Transport av farligt gods

Ska du transportera farligt gods? Länsstyrelsen hanterar tillstånd och anmälningar om transport av farligt gods inom landets gränser.

Tillstånd och anmälningar rörande transport av farligt gods hanteras av Länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller bedriver den huvudsakliga delen av sin verksamhet.

För transport av farligt gods gäller lagen om transport av farligt gods, förordningen om transport av farligt gods samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng (MSBFS 2015:1) och föreskrift (MSBFS 2015:2) om transport av farligt gods på järnväg.

Reglerna om farligt gods gäller parallellt med reglerna om avfall i miljöbalken. För frågor om farligt gods kontaktar du Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplatslänk till annan webbplats

För gränsöverskridande transporter kontaktar du Naturvårdsverket. Det är de som beslutar om export och import av avfall.

Gränsöverskridande transporter av avfall på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats

Lag (2006:263) om transport av farligt godslänk till annan webbplats

Förordning (2006:311) om transport av farligt godslänk till annan webbplats

Listor över de transportörer som i länet har tillstånd till transport av farligt gods finns att ta del av hos oss på Länsstyrelsen.

Övrigt

Misstänker du att avfall kan komma att exporteras kan du tipsa länsstyrelsen på grot.ost@lansstyrelsen.se.

Finns misstanke om export av avfall önskar vi information om

- Plats gatuadress, fastighet, kommun, län
- Containernummer/ registreringsnummer
- Orsak till varför du misstänker att det är gränsöverskridande transport av avfall.
- Telefonnummer eller e-mailadress till dig om vi behöver komma i kontakt med dig

 

Kontakt