Kompetensutveckling och rådgivning

Länsstyrelsen anordnar kurser och rådgivning för att öka kompetensen hos dig som är verksam på landsbygden. Aktiviteterna ska ge effektiva företag och en hållbar ekonomisk, ekologisk och social utveckling på landsbygden.

Kurserna och rådgivningen finansieras med hjälp av Landsbygdsprogrammet 2014–2020 och är inriktade på följande fokusområden:

 • jordbrukets konkurrenskraft
 • djurvälfärd och korta livsmedelskedjor
 • miljö och klimat inom jordbruket
 • utveckling på landsbygden

Du som landsbygdsföretagare kan ta del av den subventionerade kompetensutveckling och rådgivning som samordnas av Länsstyrelsen. Du kan inte söka stöd för att betala för din egen kompetensutveckling eller rådgivning.

För att snabbt få del av information och nya erbjudanden kan du prenumerera på det elektroniska nyhetsbrevet Landsbygd i Centrum.

Anmälan nyhetsbrev

Vill du utveckla ditt landsbygdsföretag eller hitta en ny nisch utanför lantbruksproduktion eller förädling av livsmedel? Här hittar du information om aktuell rådgivning och kurser för dig som vill utveckla ny eller befintlig verksamhet på landsbygden. Det kan handla om gårdsbutiker, besöksverksamhet, restaurang- eller caféverksamhet, hästverksamhet eller socialt företagande.

Du som är landsbygdsföretagare i Stockholms län kan ta del av subventionerad rådgivning för att utveckla din besöksverksamhet. Rådgivare är Folke Brinkmann och Elisabeth Andersson Brinkmann på ViljaLysa ABlänk till annan webbplats.

De har båda lång erfarenhet av företagande och företagsutveckling. Folke är coach, leancoach, lantmästare och marknadsekonom. Elisabeth är organisationskonsult, sjukgymnast och handledare inom ledarskap och grupputveckling.

Du kan välja mellan tre olika tjänster, eller kombinera alternativen:

 • Kartläggning och framtidsplaner (grupprådgivning)
 • Enskild rådgivning
 • Förbättringskluster (grupprådgivning)

Rådgivningen erbjuds inom två utvecklingsområden:

1. Lokala matupplevelser

 • Utveckla din affärsidé för att öka antalet besökare och höja kundupplevelsen
 • Skapa kulinariska upplevelser och paketlösningar med mat och gastronomi i fokus

Rådgivningen hjälper dig att skapa och vässa koncept utifrån lokal matkultur och marknadsföra dem till nya målgrupper. Utveckling av besöksmål med koppling till livsmedelsförädling kan också ingå, så länge rådgivningen inte berör teknik eller metoder för själva förädlingsprocessen.

2. Besöksverksamhet inom sport, friluftsliv eller hästturism

 • Starta eller utveckla befintligt företag med paketlösningar inom boende och aktiviteter som till exempel vandring, turridning eller mountainbikecykling
 • Utveckla en affärsidé för att locka turister till länets landsbygd

Rådgivningen kan röra utveckling av koncept, marknadsföring eller värdskap för besöksverksamhet inom natur-, kultur-, sport- och friluftsaktiviteter på landsbygden.

Efter rådgivningen får du ett rådgivningsbrev som sammanfattar de råd du fått.

Kostnad och bokning av rådgivning

Timpris: 1250 kronor. Du betalar 30 procent, Landsbygdsprogrammet står för 70 procent av kostnaden för rådgivningen.

Kontakt

Kontakta Folke eller Elisabeth på ViljaLysa om du vill veta mer eller boka en rådgivning.

Elisabeth Andersson Brinckmann
E-post: elisabeth@viljalysa.se
Telefon: 0708–51 04 32

Folke Brinckmann
E-post: folke@viljalysa.se
Telefon: 0709–84 15 55

I satsningen "Smakrik och blomstrande besöksnäring" erbjuds kurser och rådgivning för dig som har besöksverksamhet på landsbygden i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Södermanlands län. Aktiviteterna handlar bland annat om att lyfta matupplevelsen, få en effektivare försäljningsteknik och hur vi skapar en attraktiv utemiljö på besöksföretaget.

I satsningen kan du ta del av subventionerad enskild rådgivning inom följande ämnesområden:

 • Trädgårdsvård – Att bevara och utveckla en historisk trädgård
 • Trädgårdsdesign – Med trädgården som skyltfönster
 • Matlagning – Höj matupplevelsen
 • Marknadsföring på webben och i sociala medier
 • Att bygga försäljningen kring en historia – Storytelling
 • Sälj mer i din gårdsbutik
 • Tillgänglig besöksverksamhet

Satsningen görs av länsstyrelserna i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands och Örebro län inom Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Länsstyrelsen erbjuder kurser och rådgivning för dig som vill utveckla ny eller redan befintlig ekologisk lantbruksproduktion. Här presenterar vi aktuella erbjudanden och rådgivare att kontakta inom ekologisk djurhållning. ​

​Enskild rådgivning inom ekologisk produktion av lamm eller gris

På uppdrag av Länsstyrelsen erbjuder HS Konsult AB kostnadsfri rådgivning till dig som vill utveckla en ny eller redan befintlig ekologisk produktion av lamm eller gris.

För bokning eller frågor om rådgivningen, kontakta någon av följande rådgivare:

Gris
Maria Ivarsson Schartau 070-301 58 08

Lamm
Mia Lindkvist 070-648 19 41
Sofia Äng, 070-423 75 25

Enskild rådgivning inom ekologisk nötkötts- eller mjölkproduktion

Växa Sverige erbjuder kostnadsfri ekorådgivning inom mjölk- och nötköttsproduktion på uppdrag av Länsstyrelsen. Rådgivningen riktar sig till dig som har mjölk- och/eller nötköttsproduktion och vill ställa om till ekologisk produktion, och till dig som vill utveckla en befintlig ekologisk produktion.

För bokning eller frågor om rådgivningen, kontakta:

Sofi Öhlund, 010-471 01 20, sofi.ohlund@vxa.se
Ingrid Andersson, 010-471 01 33, ingrid.andersson@vxa.se

Länsstyrelserna i regionen erbjuder kompetensutveckling för dig som vill nystarta eller utveckla befintlig yrkesmässig ekologisk produktion av fjäderfä. Här presenterar vi inom kort aktuella erbjudanden och rådgivare att kontakta inom ekologisk produktion av fjäderfäkött och ägg.

Målgruppen för aktiviteterna vi anordnar inom ekologisk produktion är lantbruks- och trädgårdsföretagare Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län.

​Rådgivning

Producenter som vill lägga om till ekologisk produktion, utöka befintlig ekologisk produktion eller nystarta ekologisk yrkesmässig produktion av fjäderfä prioriteras för rådgivningar med eget gårdsbesök.

Det finns i mindre omfattning möjlighet till rådgivning för befintliga producenter antigen i form av telefonrådgivning eller grupprådgivning.

Kurser

Vi kommer erbjuda kursdagar för er som funderar på fjäderfä: ”introduktion till ekologisk kycklingproduktion” och ”introduktion till ekologisk äggproduktion” Vi planerar också en kursdag med tema foder för er som producerar ekologiska ägg.

Nyhetsbrev

För att snabbt få del av information och nya erbjudanden kan du prenumerera på vårt elektroniska nyhetsbrev för dig som är, eller planerar att bli, verksam som producent av ekologiska och närproducerade livsmedel i Stockholm–Mälarregionen.

Anmälan nyhetsbrev

Kontakt

För bokning eller frågor om rådgivningen eller kurser kontakta Åsa Odelros som är ekologisk rådgivare på fjäderfä. Åsa har telefon 070-697 66 11 och e-post asa@odelros.se.

Länsstyrelsen erbjuder kompetensutveckling för dig som vill starta eller utveckla ekologisk yrkesmässig produktion av annuella eller perenna trädgårdsgrödor på friland. Här presenterar vi aktuella erbjudanden.

Målgruppen för aktiviteterna vi anordnar inom ekologisk produktion är lantbruks- och trädgårdsföretagare Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Västmanlands län och Örebro län.

Rådgivning inom frukt, bär eller perenna grönsaker i Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Örebro län

Du som vill lägga om till, utöka eller nystarta ekologisk yrkesmässig produktion av frukt, bär eller perenna grönsaker prioriteras för rådgivning med gårdsbesök. Det finns i mindre omfattning möjlighet till rådgivning för befintlig ekologiska produktion antigen i form av telefonrådgivning eller grupprådgivning.

Rådgivningen är kostnadsfri för rådgivningstagare då den finansieras med projektmedel från Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Kontakt

Kontakta Länsstyrelsen via e-post eller telefon (kontaktuppgifter längst ner på sidan) om du är intresserad av rådgivning. Skriv gärna kort om dina planer, vilka grödor och vilken areal det gäller.

Rådgivning om ekologiska grönsaker och potatis

Du som vill lägga om till, utöka eller nystarta yrkesmässig ekologisk produktion av grönsaker eller potatis prioriteras för rådgivning med gårdsbesök. Det finns i mindre omfattning möjlighet till rådgivning för befintlig ekologisk produktion antingen i form av telefonrådgivning eller grupprådgivning. Gården ska ligga i Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Södermanlands och Örebro län.

Rådgivningen är kostnadsfri för rådgivningstagare och finansieras med projektmedel från Landsbygdsprogrammet 2014–2020.

För bokning eller frågor om rådgivningen om grönsaker, kontakta Wijnand Koker på Agrodynamik AB med telefon 08-551 507 41 eller mobil 070-562 17 87 eller per e-post agrodynamik@telia.com.

För bokning eller frågor om rådgivningen om potatis, kontakta HS Konsult AB Henrik Nätterlund på telefon 019-603 27 13, mobil 0702-38 10 82 eller e-post henrik.natterlund@hushallningssallskapet.se. Eller Pia Björsell på mobil 070-562 02 12 eller e-post pia.bjorsell@hushallningssallskapet.se.

Länsstyrelsen driver projekt med kurser, rådgivning och andra aktiviteter för att stärka den biologiska mångfalden och de kulturmiljöer som är kopplade till odlingslandskapet. Genom inspiration och praktiska, konkreta råd ska aktiviteterna bidra till att nå miljömålet Ett rikt odlingslandskap. Här informerar vi om aktuella erbjudanden och aktiviteter.

Inga kurser eller rådgivningserbjudanden är i dagsläget färdiga. Prenumerera gärna på nyhetsbrevet Landsbygd i Centrum för aktuella erbjudanden om aktiviteter.

Anmälan nyhetsbrev

Rådgivnings- och kursaktiviteter planeras bland annat inom följande områden:

 • Restaurering av igenväxta ängar och hagar så att värden bevaras
 • Skötsel av betesmarksstödets olika markklasser
 • Skötsel av småbiotoper, brynzoner, ekonomibyggnader, alléer och andra värdefulla träd
 • Hästen som betesdjur i naturbetesmarker
 • Betesplanering som gör det möjligt att kombinera bra landskapsvård, bra avkastning och bra djurvälfärd
 • Ängar och ängsskötsel

Länsstyrelserna i Mälar-Hjälmarregionen erbjuder grundläggande fårkurser bestående av åtta träffar och en avslutande studieresa. Innehållet för träffarna är bland annat betesplanering, lamning och byggnader.

​Med dessa grundläggande kurser vill vi stimulera till ökad kunskap hos fårägare och därmed främja god djurvälfärd hos en betydelsefull grupp av betesdjur. Personal från Gård & Djurhälsan föreläser på alla träffar och på vissa träffar ihop med Länsstyrelsen.

Träffarna är planerade enligt nedan:


Län

AB
(Berga)

C
(Jälla/X)

D
(Plevna-gården)

T
(Kvinnersta)

U
(Ransta/-Björksta)

1) Lamning​

​8 mars

1 feb -19

​26 feb

6 mars

15 mars

2) Bete

​23 maj

21 maj

8 maj

7 maj

31 maj

3) Vallodling

​5 juni

​18 juni (x)

​4 juni

​17 maj

​19 juni
(Björksta)

4) Fårens utfodring

27 aug

13 aug (x)

​15 aug

​28 aug

29 aug
(Björksta)

5) Praktisk fårhälsa​

​10 sep

11 sep

13 sep

25 sep

26 sep

​6) Byggnader

​5 nov

6 nov (x)

20 nov

​21 nov

​7 nov (Björksta)

7) Allmän fårhälsa​

​6 dec

​3 dec (x)

​5 dec

11 dec

12 dec
(Björksta)

​8) Fåråret 2019

​14 jan

28 jan (x)

​15 jan

​29 jan

 9 jan

Anmälan sker i kalendern på respektive länsstyrelses webbplats, cirka en månad före kurstillfället.

Kostnaden för hela kursen är 1500 kronor exklusive moms, alternativt 300 kronor exkl. moms för enstaka tillfällen. Kostnad för mat och fika betalas av deltagaren på plats.

Detta projekt har beviljats nationella medel ur Landsbygdsprogrammet 2014–2020, som finansieras gemensamt av EU och svenska staten.

Greppa Näringen är ett kunskapsprojekt där du som lantbrukare kan få kostnadsfri rådgivning om vad som kan göras för att bland annat minska växtnäringsförluster och klimatpåverkan på din gård. Genom ett mer effektivt nyttjande av växtnäring i odling och djurhållning gör du en insats för miljön samtidigt som produktionen kan bli mer lönsam.

Lär dig mer på Greppa Näringens webbplatslänk till annan webbplats

Inom Greppa Näringen erbjuds kurser, fältvandringar och enskild rådgivning som är anpassad till den egna gården. Rådgivning ges inom ett antal teman (rådgivningsmoduler) som kväve- och fosforstrategier, växtskyddshantering, foderstater, markpackning, klimat med mera.

Vem kan vara med?

Greppa Näringen i Stockholms län vänder sig i första hand till lantbruk med mer än 25 djurenheter och/eller 50 ha åkermark. Vid våtmarksrådgivning eller rådgivning till företag med specialodlingar (frilandsgrönsaker, växthusodlingar med mera) kan även mindre företag delta. Detta gäller även mindre jordbruksföretag i vattenskyddsområden eller andra särskilt prioriterade avrinningsområden.

Hur blir jag medlem?

För att bli medlem i Greppa Näringen fyller du i blanketten nedan och skickar in den till Länsstyrelsen. Du kan också kontakta någon av rådgivarorganisationerna eller Länsstyrelsen.

Anmälningsblankett för Greppa näringenPDF

Här informerar vi om aktuella utlysningar av projekt inom kompetensutveckling och rådgivning.

Just nu har vi inga aktuella utlysningar. Gör en intresseanmälan (kontaktuppgifter längst ner på sidan) om du vill hålla dig uppdaterad om aktuella utlysningar och projekt.

webbplatsen verksamt.selänk till annan webbplats finns samlad service och information från flera myndigheter på samma plats för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta företag. Där erbjuds aktiviteter som rådgivning och kompetensutveckling inom affärsutveckling och innovationsrådgivning till små och medelstora företag.

Det är Tillväxtverket respektive Svenska ESF-rådet som förvaltar fonderna som finansierar projekt. Projekten prioriteras och beslutas av det regionala strukturfondsparterskapet i samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har även ingått ett fondövergripande samarbete med regional- och socialfonden för att kunna erbjuda rådgivning och kompetensutveckling inom affärsutveckling och innovationsrådgivning till små och medelstora företag.

Kontakt