Smittskydd - aktuella utbrott

Här samlar vi information om aktuella utbrott av smittsamma sjukdomar hos djur som kan vara bra att känna till för djurägare i Stockholms län.

Mer information om vart du vänder dig och genrella riktlinjer för Länsstyrelsens arbete gällande smittskydd finns här - Om smittskydd - Länsstyrelsen


2019-05-23

Trikinfynd hos två vildsvin

Trikiner har påvisats hos två skjutna vildsvin i Upplands-Bro, Stockholms län. Trikiner är små parasitära maskar som kan infektera flera olika arter av däggdjur, främst rovdjur och allätare.

Det första fallet upptäcktes i början av mars, det andra i maj.

Läs mer:

Nyhet hos Svenska jägarförbundetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SVA om Trikinerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Två utbrott av amerikansk yngelröta konstaterades den 16 maj 2019 i bigårdar i norra delen av Sigtuna kommun i Stockholms län. Sjukdomen, som drabbar bin, är mycket smittsam och biodlare i närområdet kontaktas nu för att minimera spridning.

Vad händer nu?

Länsstyrelsens bitillsynsman i området besöker alla biodlare inom en radie på tre kilometer från den aktuella odlaren för att kontrollera om smittan spridits. Hittas sjukdomen även i dessa kupor utvidgas området som ska kontrolleras.

Vad kan biodlare göra för att minska risken för spridning?

Alla biodlare är skyldiga att till Länsstyrelsen anmäla var de har sina bisamhällen. Detta är oerhört viktigt i sådana här fall då bitillsynsmannen måste veta vilka samhällen som ska inspekteras.

Varifrån kommer sjukdomen i det här fallet?

Det går inte att svara på, den sprids via bakteriernas sporer som tål både värme och kyla och kan överleva i flera år. Oftast sprids den från bisamhälle till bisamhälle genom att smittade bin flyger fel.

Om Länsstyrelsens arbete med biodling

Om amerikansk yngelröta hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats


2019-04-23

Afrikansk svinpest i Europa - släng inte matrester i naturen

 Afrikansk svinpest är en smittsam och dödlig virussjukdom som drabbar tamgrisar och vildsvin, människor påverkas inte. Just nu sprids den i Europa och människan spelar en stor roll i spridningen genom att vi tar med oss till exempel gris- fläsk- och vildsvinsprodukter från smittade områden. Sjukdomen kan även spridas via kläder, skor och jaktutrustning om man har vistats i områden där smittan finns. Sjukdomen finns just nu i Estland, Lettland, Litauen, Italien, Polen, Tjeckien, Ungern, Ryssland och Belgien.  

Tänk på att

 • Ta inte med kött eller köttprodukter av tamgris eller vildsvin från länder där svinpest förekommer
 • Släng inte matrester i naturen
 • Utfodra inte grisar med matrester
 • Registrera din grishållning till Jordbruksverket, även hobby- och minigrisar
 • Ha noggranna hygienrutiner i din grisbesättning, tänk på smittrisker efter besök utomlands
 • Undvik import av grovfoder och halm från smittade länder
 • Tänk på smittrisker när du ställer ut grovfoder eller halm på viltutfodringsplatser, exempelvis om fodret är importerat eller innehåller kadaverrester
 • Kontakta Statens veterinärmedicinska anstalt om du hittar ett dött vildsvin
 • Misstänker att dina grisar har smittats ska du omedelbart kontakta din veterinär.

Läs mer:

Om Afrikansk svinpest (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

SVAlänk till annan webbplats

Svenska Jägareförbundetlänk till annan webbplats

Gård & Djurhälsanlänk till annan webbplats

Fortsatt många katter smittade i Stockholms län

Det är fortsatt många katter som smittas av salmonella under vårvintern. Hittills i år har minst 116 salmonellasmittade katter upptäckts i Stockholms län.

Under vårvintrarna brukar fall av salmonellasmittade katter att rapporteras. Och så även i år, i början av februari hade 116 katter i Stockholms län drabbats av bakterien.

Smittade av fåglar

Katterna smittas vanligen av salmonella när de jagar sjuka småfåglar eller kommer i kontakt med avföring från smittbärande fåglar. Ett sätt att undvika att katterna smittas är om möjligt att hålla dem borta från fågelbord där fåglar matas.

Symtom

Symtomen hos smittade katter varierar. Det kan vara lindriga symtom som går över av sig själv eller diarré, aptitlöshet, feber, kräkningar och nedsatt allmäntillstånd. I värsta fall kan infektionen leda till döden.

Ta kontakt med veterinär eller djursjukhus om din katt uppvisar symptom så att en klinisk bedömning kan göras.

Var noga med hygienen

Salmonella kan smitta mellan djur och människa. För att människor ska bli smittade krävs dock vanligtvis en stor dos salmonellabakterier och oftast genom smittad mat där salmonellabakterier har fått möjlighet att föröka sig. Små barn, äldre personer eller personer med nedsatt immunförsvar kan dock vara känsligare.

Var noggrann med hygienen om du misstänker att din katt är smittad. Salmonellabakterier sprids från kattens avföring och med föremål eller vatten som har förorenats med avföring.

 • Tvätta händerna noga när du hanterat katten eller renast kattlådan.
 • Låt småbarn tvätta händer under vuxens uppsikt.
 • Låt inte katten vistas på matbord, diskbänk och andra ytor med anknytning till livsmedel.
 • Diska kattens mat- och vattenskål noggrant med en egen diskborste.
 • Begränsa nära umgänge mellan katten och barn. Även andra som träffar katten bör vara extra noga med hygienen.
 • Salmonellapositiva katter bör inte vistas i utrymmen där foder till andra djur förvaras och inte vistas i stall och ladugårdar.
 • Så länge katten har symtom bör den om möjligt hållas inomhus.
 • Finns det flera husdjur i hushållet bör extra god hygien råda för samtliga under tiden, även om de andra djuren inte visar symtom.
 • Om du har fågelbord – tvätta händerna efter rengöring av bordet.

Läs mer

Pressmeddelandet från Länsstyrelsen 190211länk till annan webbplats

SVA - Många aktter smittade av salmonella 190131länk till annan webbplats
men friska katter behöver inte hållas inne

Mer om Länsstyrelsens arbete gällande smittskydd

Kontakt

Kontakta länsveterinären

Enheten för djurvälfärd och livsmedel